Công Bố Tư Liệu

Xem tất cả

Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam tổ chức tu bổ tài liệu

Vừa qua, ngày 04/03/2023 tại Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam (TTTLPGVN) đã tiến hành hoạt động tu bổ tư liệu...

Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam tri ân công đức Đại đức Thích Quảng Thuyết

Trong thời gian qua Đại đức Thích Quảng Thuyết – chùa Đống Cao, Hải Dương đã hoan hỷ trao tặng cho Trung tâm...

Hướng đến Hội thảo “Tổ Như Trừng Lân Giác và sơn môn Liên Phái trong lịch sử Phật giáo Việt Nam”

  Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội phối hợp với Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Sơn môn...

Phạm võng kinh tâm địa phẩm Bồ tát giới nghĩa sớ phát ẩn

Phạm võng kinh tâm địa phẩm Bồ tát giới nghĩa sớ phát ẩn Nơi lưu trữ: chùa Linh Quang (Bà Đá) Tên hiện...

Vãng Sinh Tập

Vãng Sinh Tập Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái Tên hiện vật Số lượng hiện có Vãng Sinh Tập 3 Dưới đây là...

Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Huyền Ti Sao

Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Huyền Ti Sao Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái Tên hiện vật Số lượng...

Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký

Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái Tên hiện vật Số lượng hiện có Tứ...

Tứ Phần Luật Danh Nghĩa Tiêu Thích

Tứ Phần Luật Danh Nghĩa Tiêu Thích Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái Tên hiện vật Số lượng hiện có Tứ Phần Luật...

Đề Tài Nghiên Cứu

Xem tất cả

Giới thiệu bộ sách và mộc bản Trùng Trị Tì Ni Sự Nghĩa Tập Yếu ở chùa Bảo Khám (Tế Xuyên)

Trùng Trị Tì Ni Sự Nghĩa Tập Yếu thường gọi ngắn gọn là Luật Trùng Trị là bộ sách quan trọng trong phần...

TRUNG TÂM TƯ LIỆU PHẬT GIÁO VIỆT NAM LÀM VIỆC VỚI VIỆN TRẦN NHÂN TÔNG

Ngày 7 tháng 3 năm 2023, Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam và Viện Trần Nhân Tông đã làm việc trao...

Sự kiện

Giới thiệu bộ sách và mộc bản Trùng Trị Tì Ni Sự Nghĩa Tập Yếu ở chùa Bảo Khám (Tế Xuyên)

Trùng Trị Tì Ni Sự Nghĩa Tập Yếu thường gọi ngắn gọn là Luật Trùng Trị là bộ sách quan trọng trong phần...

TRUNG TÂM TƯ LIỆU PHẬT GIÁO VIỆT NAM LÀM VIỆC VỚI VIỆN TRẦN NHÂN TÔNG

Ngày 7 tháng 3 năm 2023, Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam và Viện Trần Nhân Tông đã làm việc trao...

THÔNG BÁO – liên quan đến việc buôn bán kinh sách

Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam xin thông báo  liên quan đến việc buôn bán kinh sách   Trung tâm Tư...