Bài báo khoa học

Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam chỉnh lý tư liệu tại chùa Đồng Đắc ( Kim Liên Tự )

Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam chỉnh lý tư liệu tại chùa Kim Liên Chùa Đồng Đắc (Kim Liên tự) thuộc...

TÁC PHẨM “NGỰ CHẾ TÀI THÀNH PHỤ TƯỚNG THI TẬP” TRONG KHỐI MỘC BẢN TRIỀU NGUYỄN

Nằm trong hệ thống trước tác đồ sộ của Hoàng đế Thiệu Trị “Ngự chế tài thành phụ tướng thi tập” là một...

BÀN VỀ TÁC GIẢ BỘ SÁCH NGỰ CHẾ THIÊN CƠ DỰ TRIỆU THI

Ngự chế thiên cơ dự triệu thi là bộ ngự chế của vua Minh Mệnh sáng tác. Tuy nhiên, khi vua Minh Mệnh...

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TƯỢNG PHẬT THÍCH CA SƠ SINH TRONG KINH SÁCH HÁN NÔM

  Trong kinh sách xưa, hình ảnh Đức Phật Thích Ca sơ sinh được chư tổ, các tự viện thể hiện với nhiều...

CHÙA QUANG MINH VÀ THIỀN SƯ TRỤ TRÌ HUYỀN CHÂN

  Nguyễn Văn Thinh Chùa Quang Minh (光明寺) tọa lạc trên địa bàn thôn Hậu Bổng (tên nôm là làng Bóng), xã Quang Minh,...

DẤU VẾT THÁP CỬU PHẨM LIÊN HOA TẠI CHÙA BÓNG (QUANG MINH TỰ)

Nguyễn Văn Thinh Chùa Quang Minh, thôn Hậu Bổng, huyện Gia Lộc, Hải Dương Tóm tắt: Trong lịch sử của chùa Quang Minh,...