Kinh sách Hán Nôm

ĐẠI VIỆT SỬ KÍ BẢN KỶ TOÀN THƯ

ĐẠI VIỆT SỬ KÍ BẢN KỶ TOÀN THƯ Trong quá trình chỉnh lý, sưu tầm tư liệu Hán Nôm tại các tự viện,...

VÀI NÉT VỀ MOTIF ĐỨC PHẬT THÍCH CA SƠ SINH

Nhân kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh và hướng đến đại lễ Phật đản Phật lịch năm 2567, Trung tâm Tư liệu...

Giới thiệu tư liệu: Lễ tụng hành trì tập yếu chư nghi.

Bản Lễ tụng hành trì tập yếu chư nghi 禮誦行持集要諸儀 này được Trung tâm TLPG sao chụp tại chùa Hói (Chùa Linh Ứng,...

Giới thiệu biên mục sách ở chùa Đại Từ Ân – Phần 1

Trung tâm sẽ lần lượt giới thiệu biên mục các sách hiện có ở chùa Đại Từ Ân Sau đây xin giới thiệu...

THÔNG BÁO – liên quan đến việc buôn bán kinh sách

Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam xin thông báo  liên quan đến việc buôn bán kinh sách   Trung tâm Tư...

Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam tổ chức tu bổ tài liệu

Vừa qua, ngày 04/03/2023 tại Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam (TTTLPGVN) đã tiến hành hoạt động tu bổ tư liệu...

Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam tri ân công đức Đại đức Thích Quảng Thuyết

Trong thời gian qua Đại đức Thích Quảng Thuyết – chùa Đống Cao, Hải Dương đã hoan hỷ trao tặng cho Trung tâm...

Phạm võng kinh tâm địa phẩm Bồ tát giới nghĩa sớ phát ẩn

Phạm võng kinh tâm địa phẩm Bồ tát giới nghĩa sớ phát ẩn Nơi lưu trữ: chùa Linh Quang (Bà Đá) Tên hiện...

Vãng Sinh Tập

Vãng Sinh Tập Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái Tên hiện vật Số lượng hiện có Vãng Sinh Tập 3 Dưới đây là...

Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Huyền Ti Sao

Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Huyền Ti Sao Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái Tên hiện vật Số lượng...