Bảo quản tư liệu Phật giáo

CHỈNH LÝ TƯ LIỆU KINH SÁCH TẠI CHÙA HÒE NHAI – ( HỒNG PHÚC TỰ )

CHỈNH LÝ TƯ LIỆU KINH SÁCH TẠI CHÙA HÒE NHAI – ( HỒNG PHÚC TỰ ) Chùa Hòe Nhai là ngôi chùa cổ...

Tu bổ tài liệu Hán Nôm, kinh điển Phật giáo

Tu bổ tài liệu Hán Nôm, kinh điển Phật giáo và các tư liệu Hán liên ngành là công việc thường xuyên của...

Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam chỉnh lý tư liệu tại chùa Đồng Đắc ( Kim Liên Tự )

Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam chỉnh lý tư liệu tại chùa Kim Liên Chùa Đồng Đắc (Kim Liên tự) thuộc...

BÀN VỀ TÁC GIẢ BỘ SÁCH NGỰ CHẾ THIÊN CƠ DỰ TRIỆU THI

Ngự chế thiên cơ dự triệu thi là bộ ngự chế của vua Minh Mệnh sáng tác. Tuy nhiên, khi vua Minh Mệnh...

Giới thiệu sách và mộc bản chùa Viên Minh, Phú Xuyên, Hà Nội.

  Chùa Quang Lãng, tên chữ là Viên Minh Tự tên dân gian thường gọi là chùa Giáng (hay là Ráng ?), ở...

NÉT ĐẸP TRÀ VIỆT TRONG PHẬT GIÁO

Trong không khí hân hoan hướng đến ngày kỷ niệm Đức Phật Đản Sinh, Trung tâm Tư liệu Phật Giáo Việt Nam và...

Giới thiệu tư liệu: Lễ tụng hành trì tập yếu chư nghi.

Bản Lễ tụng hành trì tập yếu chư nghi 禮誦行持集要諸儀 này được Trung tâm TLPG sao chụp tại chùa Hói (Chùa Linh Ứng,...

Trước Và Sau Khi Tu Bổ Các Sắc Phong Hằng Trăm Năm Tuổi

Sắc phong là một trong những loại hình di sản văn hóa, là nguồn tài liệu quý báu, không chỉ mang ý nghĩa...

Qúa Trình Tư Bổ Tư Liệu Hán Nôm Của Trung Tâm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

Tài liệu Hán Nôm nói chung và kinh sách nói riêng là một loại tài liệu lưu trữ rất quan trọng và có...

Giới thiệu bộ sách và mộc bản Trùng Trị Tì Ni Sự Nghĩa Tập Yếu ở chùa Bảo Khám (Tế Xuyên)

Trùng Trị Tì Ni Sự Nghĩa Tập Yếu thường gọi ngắn gọn là Luật Trùng Trị là bộ sách quan trọng trong phần...