Công bố tư liệuKinh sách Hán NômPhục vụ đề tàiThư viện chùa Đại Từ Ân

Giới thiệu biên mục sách ở chùa Đại Từ Ân – Phần 1

Trung tâm sẽ lần lượt giới thiệu biên mục các sách hiện có ở chùa Đại Từ Ân
Sau đây xin giới thiệu phần 1.

STT Tác giả Chủ biên Tên sách Năm NXB Số trang Số lượng
1 HT. Thích Tri Quảng Những bài giảng về Hoằng Pháp & Trụ trì 2002 Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh 447 tr. 1
2 Thiều Chừu (Dịch giả) Thái – Tôn Hoàng đế Ngự – chế. Khóa- hư kinh 1961 Hưng Long 125 tr. 1
3 Thích Mãn Giác Phật giáo và nền văn hóa Việt Nam 2018 Ban tu thư Đại học Vạn Hạnh 68 tr. 1
4 Sayadaw U Tejaniya Hướng dẫn thực hành Thiền Quán Tâm 2014 Thiền viện Shwe Oo Min 40 tr. 1
5 Đại sư Thật Hiền Soạn
Hòa Thượng Thích Hóa giảng
Văn khuyên phát Bồ đề tâm 2012 Phương Đông 189 tr. 2
6 Thích Thiện Hoa Duy – thức học và nhơn – minh luận. Tập 1: Luận đại từa trăm pháp và bát thức qui củ tụng 1971 Hưng Đạo 231 1
7 Tôn Thất Bình Huế: Lễ hội dân gian 2003 Thuận Hóa 251 1
8 Đinh Ngọc Thạch Triết học Hy Lạp cổ đại 1999 Chính trị quốc gia 250 1
9 Hòa thượng Tịnh Không: Thích Thuận Nghi dịch Tịnh độ vấn đáp 2006 Tôn giáo 233 1
10 Pháp sư Tịnh Không: Tâm An dịch Phật giáo là gì 2006 Tôn giáo 172 1
11 Jonathan Landaw Thích Chân Tính dịch Lược truyện Đức phật Thích Ca 2013 Hồng Đức 167 1
12 Thích Thanh Phước Duy Tuệ Thị Nghiệp. Tập 1 2011 Đồng Nai 319 1
13 Thích Chân Tính Bằng tất cả tấm lòng 1999 Tôn giáo 121 1
14 Tỳ Kheo Thích Chơn Quang Quan điểm người Trụ trì: Giáo án dành cho khóa tập huấn Trụ trì của tỉnh hội Phật giáo Long An 2001 Tôn giáo 103 1
15 Dương Quốc An Phật giáo và sức khỏe 2000 Văn hóa Thông tin 234 1
16 Thích Thiện Siêu Vô ngã là niết bàn. Tuyển tập 1990 Viện Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam 263 1
17 Đại sư Tỉnh Am Khuyên phát tâm Bồ Đề: Diễn bồi pháp sư giảng 1993 Trung tâm tư liệu phật học Việt Nam 297 1
18 Thích Chúc Đại (Giác Hải) Con đường Hướng thượng 2014 Hồng Đức 189 1
19 HT. Thích Thiền Tâm Tam Bảo cảm ứng yếu lược lục 2009 Phương Đông 339 1
20 Thích Trí Siêu Ý tình thân 2007 Phương Đông 184 1
21 Thích Thiện Tâm Lá thơ tịnh độ 1995 Thành hội Phật Giáo TP.HCM 251 1
22 Ấn quang Đại Sư Văn sao tinh hoa lục 2013 Hồng Đức 340 1
23 Nguyên Đạo Nghiên cứu Kinh Hoa Nghiêm 2020 Tôn giáo 339 1
24 Thích Chơn Thiện Bàn về Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân 2000 Tôn giáo 315 1
25 Thích Phước Sơn Giải trình ý nghĩa Vu Lan 2006 Văn hóa Sài Gòn 187 1
26 HT. Quảng Khảm Cẩm nang tu đạo 2009 Phương Đông 173 1
27 ĐĐ. Thích Giác Thiện (Biên soạn) Công ơn cha mẹ 2012 Hồng Đức 131 1
28 Trúc Thông Quảng Lời Phật giáo huấn 2012 Tôn giáo 240 1
29 Liên Đăng – Thích Tiến Đạt Phép tắc dành cho Phật tử tại gia 2012 Hồng Đức 86 1
30 HT. Thích Chơn Thiện Tư ưởng kinh địa tạng 2010 Phương Đông 127 1
31 HT. Thích Chơn Thiện Những hạt sương 2000 Tôn giáo 237 1
32 Triệu Hoằng Lãnh ngộ Phật Tâm: Lĩnh ngộ trí tuệ nhân sinh trong Phật học 2012 Hồng Đức 407 1
33 Tùng Lâm Hương – Thiên Dịch giả: Thích Thanh Chân; Trương Đình Nguyên; Thích Viên Thành Truy môn cảnh huấn 2001 Tôn giáo 514 1
34 Nguyên tác: Tịnh Vân HT. Thích Quảng Độ dịch Thoát vòng tục lụy (KBNăm) KBNXB 191 1
35 Thích Nhật Từ Tinh hoa trí tuệ: Ứng dụng tâm kinh trong cuộc sống. (Tái bản lần 2) 2012 Hồng Đức 284 1
36 Thích Thanh Từ Phật giáo với dân tộc 1995 Thành hội Phật Giáo TP.HCM 335 1
37 Dịch: Dương Thu Ái
Biên tập: Nguyễn Tất Hòa
Truyện Bồ tát 1994 Văn Hóa 349 1
38 Dịch: Liêu Nguyên
Hiệu đính: Thích Như Điển
Địa tạng Bồ Tát: Bản tích linh cảm lục 2012 KBNXB 260 1
39 Tỳ Kheo Ni Nguyên Châu Phật học Đức Dục: (Viết phỏng theo sách của Thượng tọa Thích Minh Thành) 2007 Giáo hội phật giáo Việt Nam 71 1
40 Dịch: Thích Nhật Từ Nghi thức sám hối sáu căn và hồng danh. (Tái bản lần thứ 2). 2005 Tôn giáo 47 1
41 Biên soạn: Huyền Ngu; Quảng Tánh Phật pháp bách vấn. Tập 1 2005 Tôn giáo 373 1
42 Matthieu Ricard; Trịnh Xuân Thuận Dịch: Hồ Hữu Hưng Đối thoại giữa khoa học và Phật giáo 2008 Phương Đông 190 1
43 Trí Tuệ Đạo tu thân: Danh nhân các thời đại 2009 Phương Đông 222 1
44 Thích Tâm Thiện Taâm lý học Phật giáo. (Bản in lần thứ hai) 2000 TP.HCM 273 1
45 HT. Thích Đức Niệm dịch Thiện tài cầu đạo 2006 Tôn giáo 276 1
46 Brian L.Weiss Dịch: Vương Thị Minh Tâm Chuyện tình qua nhiều kiếp luân hồi 2009 Tôn giáo 207 1
47 Richard H. Robinson Thích Thiện Chánh dịch Trường phái Trung Quán thời kỳ đầu ở Ấn Độ và Trung Quốc 2022 Hồng Đức 600 1
48 Edward conze Thích Quảng Độ dịch Phật giáo: Bản chất và sự phát triển 2015 Phương Đông 217 2
49 Thích Kiên Định Khảo sát lịch sử và tư tưởng nhân minh luận Phật giáo 2009 Thuận Hóa 407 1
50 Nhiều tác giả Hội thảo Giáo dục Phật giáo trong thời hiện đại 2001 TP.HCM 330 1
51 Lý Kim Hoa Giáo dục học Phật giáo 2009 Tôn giáo 168 1
52 Thích Nhất Hạnh Nói với người xuất gia trẻ tuổi 1996 Lá Bối 70 1
53 Trương Chi Giá trị cuộc đời. Tái bản lần thứ 2 2015 Hồng Đức 262 1
54 Tinh Vân Samana Quảng Độ dịch Thoát vòng tục lụy 2012 Phương Đông 291 1
55 Nhiều tác giả Kinh Phật cho đời sống hạnh phúc 2019 Hồng Đức 198 1
Nhất Hạnh Kinh A Di Đà giảng giải KB NĂM XB KBNXB 142 1
57 Hiệu năng Đại sư Lục tổ đàn kinh 1992 Văn học 157 1
58 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Kinh đại báo phụ mẫu trọng ân kinh Vu Lan. (Chùa Cự Đà ấn tống). 2012 Tôn giáo 56 4
59 Thích Hoàn Quan Kinh Tứ Thập Nhị Chươn KBNXB Hương sen ấn tống 70 1
60 Dịch giả: HT. Thích Trung Quán Kinh thiện-ác nhân quả 1999 TP.HCM 57 1
61 Tỷ khiêu: Thích Thanh Ân Chú giảng kinh dược sư 2001 Tôn giáo 286 1
62 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Khóa tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm 2013 Hồng Đức 81 1
63 Thích Thiện Siêu Vô ngã là niết bàn. (Tái bản lần thứ 3 có bổ sung) 2000 Tôn giáo 285 1
64 Đạt Lai Lạt Ma Sống hạnh phúc chết bình an 2004 Tôn giáo 262 1
65 Vansarakkhita; Maha Thera; Hộ Tông Tỳ Khưu Thập Độ (Trọn bộ) 1995 Thành hội Phật Giáo TP.HCM 237 1
66 Thích Minh Quang Chân dung người Phật tử 2001 Tôn giáo 250 1
67 Biên soạn: Thích Đạt Đạo Kinh An Ban Thủ Ý lược giải 2004 Tôn giáo 306 1
68 Lê Mạnh Thát Lục độ tập kinh và lịch sử khởi nguyên của dân tộc ta 2005 Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh 363 1
69 Sa môn Thích Huệ Đăng Khai Thị Luận: Kinh duy Ma Cật 2013 Tôn giáo 236 1
70 Thích Chơn Thiện Tiếng hót Ca Lăng Tần Già 2010 Phương Đông 306 1
71 Thích nữ Trí Hải Nguồn mạch tâm linh 2003 Tôn giáo 286 1
72 Phạm Kim Khánh Tứ Dệu Đế 2013 Từ điển Bách Khoa 199 1
73 Thích Nhật Quang Từ ân của mẹ. (Tái bản lần thứ nhất) 2010 Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh 183 1
74 Minh Chi Quan niệm của phật giáo đối với sống chết 2002 TP.HCM 162 1
75 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Phật học cơ bản. Tập 2. Chương trình Phật học hàm thụ (1998-2002). 1999 TP.HCM 316 1
76 佛陀 陀: 的 啓示 (Đức Phật Nguồn cảm hứng) 152 1
77 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Dịch giả: Thích Tâm Quang Những viên ngọc Trí Tuệ Phật giáo 2013 Tôn giáo 400 1
78 HT. Thích Chân Thường Hiệu chỉnh: TK. Thích Đồng Bổn Bản Đồ An Lập Pháp giới 2007 Phương Đông 306 1
79 HAJIME NAKAMURA giới thiệu Trần Văn Duy dịch và chú thích Vũ trụ quan Phật giáo Triết học và nguồn gốc AKIRA SADAKATA 2020 Tri thức 339 1
80 Nhiều tác giả Chủ biên bản dịch Việt: Lê Mạnh Thát – Tuệ Sỹ Phật điển phổ thông dẫn vào Tuệ giác PHẬT 2019 Hồng Đức 806 1
81 Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế Hồng Dương Nguyễn Văn Hai Nguyên tắc Lý do đủ – Lý Duyên Khởi 2017 Thuận Hóa 469 1
82 Tỳ Khưu Pháp Tông Dhammavamso Bhikkhu Soi sáng lời dạy của Đức Phật (Tập 1) 2020 Tôn giáo 300 1
83 Theravada Phật giáo nguyên thủy Tỳ khưu Minh Huệ dịch Chú giải Ngạ Qủy Sự 2007 Tôn giáo 344 1
84 Theravada Phật giáo nguyên thủy Biên soạn Tỳ khưu Chánh Minh Bố Thí và Trì giới Độ (Dana Paramita – Sila Paramita) 2018 Hồng Đức 312 1
85 Việt Nghiên cứu Phật học Việt Nam Trung tâm Phật học Hán truyền HT. Ấn Thuận Hạnh Bình – Quán Như dịch Lược giảng Luận Trung Quán 2014 Phương Đông 277 1
86 Đức Đạt-Lai Lạt Ma XIV Võ Quang Nhân dịch. Nguyễn Minh Tiến hiệu đính Tứ Diệu Đế (Nền tảng những lời Phật dạy) 2021 Tôn giáo 391 1
87 Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa Người dịch: Pháp Triều Luận giải về nghiệp 2018 Tôn giáo 147 1
88 JUNJIRO TAKAKUSU Người dịch: Tuệ Sỹ Tinh Hoa Triết học Phật giáo 2008 Phương Đông 300 1
89 Lâm Như Tạng Thức Thứ Tám 2006 Tổng Hợp TP.HCM 503 1
90 Phorn Ratanasuwan Tỳ Khưu Siêu Minh dịch Tìm hiểu PHÁP THẦN THÔNG trong Phật giáo 2006 Tôn giáo 394 1
91 Tủ sách Đạo Phật ngày nay Thera Piyaddassi (Thích Nữ Diệu Nghiêm biên dịch) Theo Dấu Chân Bụt 2007 Tổng Hợp TP.HCM 293 1
92 Biên soạn: Huyền Ngu – Quảng Tánh Phật Pháp bách vấn (Tập 1) 2008 Tôn giáo 373 1
93 Biên soạn: Huyền Ngu – Quảng Tánh Phật Pháp bách vấn (Tập 2) 2008 Tôn giáo 350 1
94 Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Thích Tâm Thiện) Lịch sử Tư tưởng và Triết học Tánh Không 1999 TP.HCM 331 1
95 Theravada Phật giáo nguyên thủy Biên soạn: Tỳ khưu Chánh Minh Bố Thí và Trì giới Độ 2005 Tôn giáo 387 1
96 HT. Thích Thiện Hoa Bản Đồ Tu Phật 1994 Thành Hội Phật giáo TP.HCM 540 1
97 Hoằng Tán Đại Sư Dịch giả: Thích Thanh Chân. Trương Đình Nguyên. Thích Viên Thành Lục Đạo Tập (Tập 1) 1998 Nam Hải Quan Âm Viện 196 1
98 Kimura Taiken Bản dịch của Thích Quảng Độ Tiểu Thừa Phật giáo Tư tưởng luận 1971 Khuông việt 506 1
99 BHADATACARIYA BUDDHAGHOSA Thích Nữ Trí Hải Chuyển dịch Thanh Tịnh Đạo (VISUDDHI MAGGA) Tập 2&3 (Trọn bộ) 2003 Chùa Pháp Vân 1184 1
100 Rana P.B.Singh Thích Minh Tâm dịch Theo Dấu Chân Phật 2009 Phương Đông 351 1
101 HT. Thích Thiện Siêu Phật ở trong lòng 2003 Tôn giáo 423 1
102 Trung tâm Liễu Quán Huế Hồng Dương Nguyễn Văn Hai Tư tưởng Phật giáo trong Triết học Gilles Deleuze 2015 Thuận Hóa 543 1
103 Thích Tâm Thiện Tìm hiểu nhân sinh quan Phật giáo 1998 TP.HCM 364 1
104 Nhiều tác giả Phật giáo trong thời đại chúng ta 2005 Tôn giáo 362 1
105 Thích Chơn Thiện Phật Học Khái Luận 2006 Văn hóa Sài gòn 521 1
106 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Theravada Phật giáo nguyên thủy Tỳ Khưu Hộ Pháp Nền tảng Phật giáo (Quyển 2) Quy Y Tam Bảo 2005 Tôn giáo 342 1
107 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Theravada Phật giáo nguyên thủy Tỳ Khưu Hộ Pháp Nền tảng Phật giáo (Quyển 1) Quy Y Tam Bảo 2005 Tôn giáo 470 1
108 SUPANNO. Thích Thanh Quang Suối Nguồn Diệu giác (Nam Thinh Văn Đại Đệ Tử Phật) 2012 Tổng Hợp TP.HCM 698 1
109 Thích Trung Hậu – Thích Hải Ấn Tác Phẩm của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám 1 2007 Văn hóa Sài gòn 316 1
110 Thích Trung Hậu – Thích Hải Ấn Tác Phẩm của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám 2 2007 Văn hóa Sài gòn 358 1
111 Thích Trung Hậu – Thích Hải Ấn Tác Phẩm của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám 3 2007 Văn hóa Sài gòn 330 1
112 Thích Trung Hậu – Thích Hải Ấn Tác Phẩm của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám 4 2007 Văn hóa Sài gòn 326 1
113 Thích Trung Hậu – Thích Hải Ấn Tác Phẩm của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám 5 2008 Văn hóa Sài gòn 389 1
114 Thích Trung Hậu – Thích Hải Ấn Tác Phẩm của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám 6 2008 Văn hóa Sài gòn 466 1
115 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Chùa Long Hương Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải Kinh Thập Thiện Lược giảng 2020 Tôn giáo 289 1
116 Nguyễn Hiền Đức Tuệ Sỹ Viên ngọc quý 2020 Viện giác Tùng Thư 449 1
117 Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hải Phòng Kỷ yếu các hội thảo tọa đàm khoa học về Sa môn Thích Trí Khải 1 2021 Tôn giáo 314 1
118 Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hải Phòng Kỷ yếu các hội thảo tọa đàm khoa học về Sa môn Thích Trí Khải 2 2021 Tôn giáo 422 1
119 Thích Trí Hải Tuyển tập Sa Môn Trí Hải 1 2019 Hồng Đức 447 1
120 Thích Trí Hải Tuyển tập Sa Môn Trí Hải 2 2019 Hồng Đức 339 1
121 Thích Trí Hải Tuyển tập Sa Môn Trí Hải 3 2019 Hồng Đức 410 1
122 Thích Trí Hải Tuyển tập Sa Môn Trí Hải 4 2019 Hồng Đức 425 1
123 Giáo hội phật giáo Việt Nam HT Tuyên Hóa Khai Thị tập 1 2002 Tôn giáo 293 1
124 Giáo hội phật giáo Việt Nam HT Tuyên Hóa Khai Thị tập 2 2002 Tôn giáo 350 1
125 Giáo hội phật giáo Việt Nam HT Tuyên Hóa Khai Thị tập 3 2002 Tôn giáo 263 1
126 Văn Chiếu Cao Tăng Dị Truyện 2001 TP.HCM 269 1
127 Chân Tâm Niết Bàn Khái Luận 2006 Tôn giáo 248 1
128 Biên soạn: Quảng Tánh Lời phật dạy trong kinh tạng Nikàya ( Tập III ) 2012 Tổng Hợp TP.HCM 231 1
129 Biên soạn: Quảng Tánh Lời phật dạy trong kinh tạng Nikàya ( Tập I ) 2012 Tổng Hợp TP.HCM 233 1
130 Biên soạn: Quảng Tánh Lời phật dạy trong kinh tạng Nikàya ( Tập II ) 2012 Tổng Hợp TP.HCM 229 2
131 Biên soạn: Quảng Tánh Lời phật dạy trong kinh tạng Nikàya ( Tập I, II, III ) 2011 Tổng Hợp TP.HCM 681 2
132 ( Vansarakkhita Maha Thera ) HT Hộ Tông Pháp thập độ 2011 Tôn giáo 359 1
133 HT Thích Chơn Thiện Tư tưởng kinh kim cương và bát nhã 2012 Phương Đông 355 1
134 HT Thích Chơn Thiện Phật Học Khái Luận 2018 Hồng Đức 542 1
135 Thích Chúc Phú Biên chính Phật Học 2018 Hồng Đức 320 1
136 Thích Chúc Phú Biên chính Phật Học 2018 Hồng Đức 340 1
137 Thích Chúc Phú Biên chính Phật Học 2018 Hồng Đức 313 1
138 Tam Tạng PALI Tỳ Khưu INDACANDA MILINDA Vấn Đạo 2015 Tôn giáo 683 1
139 – Dịch và chú giải: Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến. – Hiệu đính: Nguyễn Minh Hiển. Kinh ( Tỳ – Kheo Ma – Tiên ) 2007 Tôn giáo 318 1
140 Minh Đức Triều Tâm Ảnh Thắp lửa tâm linh Cuộc đời và hành trạng của ngài Hộ Tông ( Tập I – II ) 2010 Thời đại 495 1
141 Thích Chơn Thiện Lý thuyết nhân tính qua kinh tạng Pàli 2009 Phương Đông 271 1
142 THERAVADA Kinh tụng nhật hành PALI – Việt 2011 Tôn giáo 235 1
143 NYANAFTILOKA ( Maha Thera ) Chuyển Pháp Luân 1995 TP.HCM 268 1
144 Ernest K.S. Hunt Đức phật và Giáo pháp của Ngài 2011 Phương Đông 289 1
145 Tam tạng Việt Nam ( Tipitaka) Chú giải Tiểu Tụng 2006 Tôn giáo – Hà Nội 583 1
146 Thích Nguyên Liên Những mật ý trong cuộc đời Đức Phật 2008 Văn hóa Sài gòn 491 1
147 Sưu tập và biên khảo: Lệ như Thích Trung Hậu Sự tích A.LA.Hán 2008 Văn hóa Sài gòn 376 1
148 Phật giáo nguyên thủy THERAVADA Pháp môn đức phật tổ GOTAMA ( Tuyển tập bài giảng của Pháp sư MAHA THONGKHAM MEDHIVONGS) tập1 2011 Tôn giáo 405 1
149 Tam tạng Việt Nam ( Tipitaka) Chú giải Trưởng Lão Ni Kệ 2008 TP.HCM 662 1
150 Phật giáo nguyên thủy THERAVADA BUDDHA VAMSA Chánh Giác Tông 2014 Hồng Đức 67 1
151 THERAVADA Lộ Trình Tâm và Sắc pháp 2019 Tôn giáo 282 1
152 Đại học quốc tế hoằng pháp phật giáo THERAVADA Kinh hộ trì 2011 Tôn giáo 383 1
153 Tỳ – Khưu Bodhi Những lời phật dạy 2016 Tôn giáo 545 1
154 Phật giáo nguyên thủy THERAVADA Nghiệp và quả nghiệp của nghiệp 2007 Tôn giáo 440 1
155 Tam tạng Việt Nam ( Tipitaka) Hướng dẫn Chú giải tam tạng PALI ( Nettipakaranam ) 2009 TP.HCM 462 1
156 Phật giáo nguyên thủy THERAVADA Luận giải Kinh Sa – Môn quả tập 1 2009 Tôn giáo 291 1
157 Thích Minh Châu Chiến thắng ác ma 2009 Văn hóa Sài gòn 375 1
158 Thích Hạnh Bình Tìm hiểu giáo lý Phật Giáo nguyên thủy 2008 Phương Đông 219 1
159 Thích Đức Trường ( Nguyên Hạnh ) Những bài giảng trường bộ kinh ( Năm thứ I ) 2008 Tôn giáo 240 1
160 THERAVADA Trưởng Lão Bộ Thăng pháp lý nhiếp luận 2011 Tôn giáo 201 1
161 THERAVADA Phật giáo nguyên thủy Thiền tứ niệm xứ minh sát tuệ 2009 Tôn giáo 343 1
162 Viện nghiên cứu phật học Việt Nam Thiền viện BOONKANJANARAM TK. Pháp Thông dịch Minh sát tu tập 2006 Phương Đông 287 1
163 NYANAPONICA THERA Thích Chơn Thiện dịch Trái tim thiền định phật giáo 2008 Phương Đông 211 1
164 Thiền sư Mahasi Sayadaw TK. Pháp Thông dịch Minh sát thực tiễn 2013 Tôn giáo 94 1
165 Theravada TK. Pháp Thông dịch Giảng giải kinh gò mồi 2017 Hồng Đức 216 1
166 Acharya Buddharakkhita TK. Pháp Thông dịch Đoạn trừ lâu hoặc 338 1
167 Piyadassi TK. Pháp Thông dịch Con đường cổ xưa Tôn giáo 390 1
168 Thiền sư Mahasi Sayadaw TK. Pháp Thông dịch Giảng giải kinh đoạn giảm 2013 Hồng Đức 486 1
169 Tỳ – Khưu Bodhi Bình Anson dịch Những lời phật dạy 2016 Tôn giáo 545 1
170 Phật giáo nguyên thủy THERAVADA Pháp môn đức phật tổ GOTAMA ( Tuyển tập bài giảng của Pháp sư MAHA THONGKHAM MEDHIVONGS) tập 2 2011 Tôn giáo 373 1
171 Bhikkhu Revata Nhóm dịch Tâm Bình An Sự thật được dạy bởi tất cả chư phật 2020 Hồng Đức 382 1
172 Đăng Học Kinh Pháp Cú 2015 Tôn giáo 524 1
173 THERAVADA Phật giáo nguyên thủy Trưởng lão Pháp Minh dịch Chú giải Kinh Pháp Cú 2012 Tôn giáo 564 1
174 Thiền sư Ashin Tejaniya TK. Tâm Pháp dịch Chỉ mới chánh niệm thì không đủ 2010 Tôn giáo 286 1
175 Thiền sư Ashin Tejaniya TK. Tâm Pháp dịch Đừng coi thường phiền não 2019 Hồng Đức 91 1
176 Ledi Sayadaw – Piyadassi Mahathera Phạm Kim Khánh dịch 37 Phẩm trợ đạo – Thiền tập trong phật giáo 2019 Hồng Đức 496 1
177 Orgyen Kusum Lingpa Liên Hoa Việt dịch Nguyễn Minh Tiến hiệu đính Kho tàng các giáo huấn siêu việt về tri giác của trí tuệ nguyên thủy 2008 Tôn giáo 270 1
178 Thiền sư Pa – Auk Tawya Sayadaw TK. Pháp Thông dịch Vận hành của nghiệp tập II 2014 Thời đại 840 2
179 Thiền sư Pa – Auk Tawya Sayadaw TK. Pháp Thông dịch Vận hành của nghiệp tập I 2014 Thời đại 384 1
180 Tuệ Sỹ Tổng quan về nghiệp 2021 Đà Nẵng 483 2
181 Pabongka Rinpoche Thích Nữ Trí Hải dịch Giải thoát trong lòng bàn tay ( tập 1 ) 2021 Hồng Đức 491 1
182 Pabongka Rinpoche Thích Nữ Trí Hải dịch Giải thoát trong lòng bàn tay ( tập 2 ) 2021 Hồng Đức 432 1
183 Pabongka Rinpoche Thích Nữ Trí Hải dịch Giải thoát trong lòng bàn tay ( tập 3 ) 2021 Hồng Đức 456 1
184 HT. Thích Phước Sơn Thanh Tịnh Đạo Luận Toản Yếu 2010 Phương Đông 270 1
185 Bhadantacariya Buddhaghosa Nanamoli bhikkhu dịch sang Anh ngữ Thích Nữ Trí Hải dịch sang Việt ngữ HT. Thích Minh Châu giới thiệu Thanh Tịnh Đạo Tập I 2020 Hồng Đức 760 1
186 Bhadantacariya Buddhaghosa Nanamoli bhikkhu dịch sang Anh ngữ Thích Nữ Trí Hải dịch sang Việt ngữ HT. Thích Minh Châu giới thiệu Thanh Tịnh Đạo Tập II 2020 Hồng Đức 763 1
187 Venerable Sayadaw U Silananda Biên dịch: Pháp Triều Thanh Tịnh Đạo Giảng Giải Giới Và Định 2020 Tôn Giáo 1029 1
188 Pa Auk Tawya Sayadaw Tỳ Khưu Pháp Thông dịch Đại Niệm Xứ Tường Giải 2010 Tôn Giáo 325 2
189 Pa Auk Tawya Sayadaw Tỳ Khưu Pháp Thông dịch Đại Niệm Xứ Tường Giải – II 2010 Tôn Giáo 210 2
190 Hòa Thượng Hộ Tông Pháp Thập Độ 2011 Tôn Giáo 359 1
191 Thiền sư Mahasi Sayadaw TK. Pháp Thông dịch Giảng giải kinh chuyển pháp luân 2012 Tôn Giáo 402 1
192 Thích Minh Châu Hiểu và Hành chánh pháp 2008 Văn hóa Sài Gòn 343 1
193 THERAVADA Phật giáo nguyên thủy TK. Chánh Minh biên soạn Luận giải Kinh Sa – Môn quả tập 2 2009 Tôn Giáo 357 1
194 Hòa Thượng Thiền Sư Giới Nghiêm Thiền tứ niệm xứ minh sát tuệ 2008 Tôn Giáo 290 1
195 Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn và hiệu đính Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát 2018 Hồng Đức 99 1
196 Mindfulness, Bliss, and Beyond A Meditato Handbook Nguyên Nhật Trần Như Mai dịch Từ chánh niệm đến giác ngộ cẩm nang của người tu thiền 2013 Văn hóa – Văn nghệ 466 1
197 Tỳ – Khưu Bodhi Bình Anson dịch Những lời phật dạy ( Trích lục các bài giảng trong kinh điển PaLi ) 2016 Tôn Giáo 545 1
198 Tỳ Khưu Gandhasarabhivamso Biên dịch: Sư Bửu Nam Pháp Trợ Đạo 2017 Hồng Đức 166 1
199 Venerable Sayadaw U SiLananda Người dịch: Pháp Triều Cẩm nang nghiên cứu thắng pháp ( Tập 1) 2020 Tôn Giáo 592 1
200 U Hla Myint Người dịch: Pháp Triều Duyên hệ trong đời sống bình nhật ( tái bản lần thứ 2) 2019 Tôn Giáo 250 1
201 Buddhasasana Theravada Biên soạn: Phrathep Pariyattimuni Việt dịch: Bhikkhu Abhisiddhi – Siêu Thành Đại đảnh lễ 2020 Hồng Đức 251 1
202 Thiền sư Goenka TK. Pháp Thông dịch Tứ niệm xứ giảng giải 2006 Văn hóa Sài Gòn 225 1
203 Thiền sư U. Tejaniya Việt dịch: Surapanno Hiệu đính: Nhóm biên dịch Thiền giữa đời thường Khi chánh niệm trở nên tự nhiên 2020 Tôn Giáo 282 1
204 Thiền sư Pa – Auk Tawya Sayadaw TK. Pháp Thông dịch Cỗ xe đại giác 2014 Thời đại 320 1
205 Mahasi Sayadaw Dịch giả: Phạm Kim Khánh Giảng kinh vô ngã tướng 2017 Hồng Đức 307 1
206 Thiền sư Mahasi Sayadaw TK Pháp Thông dịch Giảng giải kinh chuyển pháp luân 2012 Tôn Giáo 402 1
207 Định Hy biên soạn Thích Đức dịch Tuệ quán nẻo về chân như 2013 Văn hóa – Văn nghệ 249 1
208 Venerable Sayadaw U Silananda Người dịch: Pháp Triều Cẩm nang nghiên cứu thắng pháp ( Tập 2) 2020 Tôn Giáo 554 1
209 Venerable Sayadaw U Silananda Người dịch: Pháp Triều Cẩm nang nghiên cứu thắng pháp ( Tập 3) 2020 Tôn Giáo 609 1
210 Bhikkhu Bodhi Việt dịch: Nguyên Nhật Trần Như Mai Hợp tuyển lời phật dạy từ kinh tạng PaLI 2019 Hồng Đức 559 2
211 Narada Maha Thera Phạm Kinh Khánh dịch Đức phật và Phật pháp 2019 TP. HCM 503 2
212 Sayadaw U Silananda TK. Pháp Thông dịch Tường giải Thanh Tịnh Đạo Tập 3 2022 Hồng Đức 550 1
213 Sayadaw U Silananda TK. Pháp Thông dịch Tường giải Thanh Tịnh Đạo 2020 Hồng Đức 544 v
214 Sayadaw U Silananda TK. Pháp Thông dịch Tường giải Thanh Tịnh Đạo Tập 2 2021 Hồng Đức 524 1
215 Nhiều tác giả Dịch giả: Giác Nguyên Kinh nghiệm tuệ quán qua các dòng thiền miến điện ( Quyển 1) 2017 Hồng Đức 428 1
216 Nhiều tác giả Dịch giả: Giác Nguyên Kinh nghiệm tuệ quán qua các dòng thiền miến điện ( Tập 2 ) 2018 Hồng Đức 547 1
217 Chủ biên: GS. Dhammavihari Thera Thích Huệ Pháp dịch Nghiên cứu phê bình lịch sử phật giáo Sri Lanka thời kỳ đầu 2012 Phương Đông 178 1
218 Edward Conze Dịch Việt Hạnh Viên Tư tưởng phật giáo Ân – Độ Hồng Đức 1
219 Anh ngữ: Daisetz Teitaro Suzuki Chuyển ngữ: Thích Kiên Định Đại cương phật giáo phát triển 2016 Tôn Giáo 387 1
220 Edward Conze Thích Quảng Độ dịch Phật giáo bản chất và sự phát triển 2015 Phương Đông 217 1
221 Thích Trung Định Thiền Phật Giáo ( Một tuyển tập dựa theo văn bản từ kinh điển PaLi ) 2022 Thuận Hóa 292 1
222 Thích Nhất Hạnh Kinh kim cương ( Gươm báu cắt đứt phiền não ) 2022 Sách Phương Nam 197 1
223 Aiahn Chah Biên dịch: Minh Vi Suối nguồn tâm linh 2008 Lao động 449 1
224 Thiền sư Sayadaw U Tejaniya Người dịch: Sư Tâm Pháp Pháp ở mọi nơi 2019 Hồng Đức 218 1
225 Thích Chơn Quang Luận về nhân quả 2001 Tôn Giáo 305 1
226 Hoang Phong Trí tuệ trong phật giáo 2010 Phương Đông 311 1
227 Căn bản luật nhân quả 2003 157 1
228 Việt dịch: HT Thích Khánh An 25 bài thuyết pháp của thái sư đại sư 1995 TP. HCM 465 1
229 Đại sư Dagpo Rinpoche Diệu hạnh giao trinh Việt dịch Phù trợ người lâm chung 2010 Thời đại 257 1
230 Tỳ – Khưu Bodhi Bình anson dịch Những lời Phật dạy 2016 Tôn giáo 545 1
231 Dịch giả: HT. Thích Hoàn Quan Phật tổ ngũ kinh 2017 Tôn giáo 601 1
232 Lâm Thanh Huyền Dịch giả: Minh Chi Tin tức từ biển tâm 2007 TP. HCM 342 1
233 Thích Trí Thuần Món quà đầu xuân 46 1
234 Sa Môn Thích Huệ Đăng Cốt lõi chân lý phật giáo 2014 Tôn giáo 144 1
235 Ajahn Chah TK. Khánh Hỷ biên dịch Mặt hồ tĩnh lặng 2008 TP. HCM 286 1
236 Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến Việt dịch, chú giải Một trăm truyện tích nhân duyên Phật Giáo ( Soạn tập bách duyên kinh ) 2011 Tôn giáo 367 1
237 Trưởng lão Tăng – Ni kệ TK. Thiện Phúc dịch Lời vàng bậc thánh 2007 Tôn giáo 470 1
238 TK. Chánh Minh biên soạn Tâm sở tịnh hảo vấn đáp 2007 Tôn giáo 306 1
239 Thích Nữ Trí Hải chuyển dịch Thanh Tịnh Trà ( Tập II và trọn bộ ) 2003 Chùa Pháp Vân 1184 1
240 TK. Chánh Minh biên soạn Quy trình tâm pháp 2005 Tôn giáo 314 1
241 Mahathero Santakicco Sư cả tịnh sự soạn dịch Vô tỷ pháp 2011 Tôn giáo 198 1
242 GS. TS. Kalupahana Đồng loại – Trần Nguyên Trung dịch Nhân quả triết lý trung tâm phật giáo 2007 TP. HCM 273 1
243 Đại Sư Thái Hư Thích Nhật Quang dịch Luận phật thừa tông yếu Tháng 07- 2001 Tôn giáo 206 1
244 Đại Sư Thái Hư Minh Chánh biên dịch Tông Thể Luận 2008 Phương Đông 310 1
245 Hòa Thượng Quảng Khâm Cẩm nang tu đạo 2013 Phương Đông 142 1
246 Thích Phước Sơn biên soạn Thanh Tịnh Đạo Luận Toản Yếu 2004 Tôn giáo 245 1
247 Soạn giả: Dương Tú Hạc Dịch giả: HT. Thích Trí Nghiêm Kinh Lời Vàng 2003 Tôn giáo 286 1
248 Tân Minh – Ngô Tằng Giao Tìm hiểu Kinh Pháp Cú 2006 Tôn Giáo 323 1
249 Nguyên tác: Thích Ca Tài Dịch và chú thích: Chúc Đức – Diệu Thảo – Giới Niệm Hiệu định: Định Huệ Luận Tịnh Độ 2009 Tôn Giáo 178 1
250 Thích Thiện Hữu Có những con người 2012 Hồng Đức 232 1
251 Thiền sư Pa – Auk Sayadaw Pháp Thông dịch Biết và Thấy 2006 Tôn Giáo 518 1
252 Hòa thượng Tuyên Hóa Gậy kim cang hẻ 2008 Lao động 163 1
253 Nguyễn Trường Bách Lưới trời ai dệt ? 2006 NXB trẻ 374 1
254 Thanh Thanh Khai luân học lén thành tài 2006 Đà Nẵng 144 1
255 Jack Kornfield Đức phật vẫn đang thuyết pháp 2013 Từ điển Bách Khoa 215 1
256 Thích Chơn Thiện Phật học khái Luận 2006 Văn hóa Sài Gòn 521 1
257 Nhiều tác giả Đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội & hòa bình 2012 TP. HCM 414 1
258 Viên Trí Khái niệm về bồ tát quán thế âm 2003 Tôn Giáo 331 1
259 Giáo hội phật giáo Việt Nam Pháp – giới – an – lập – đồ 1994 Thuận hóa 429 1
260 Đoàn Trung Còn Các tông phái đạo phật 2010 TP. HCM 159 1
261 Thích Tâm Thiện Lịch sử Tư tưởng và Triết học Tánh Không 1999 TP. HCM 331 1
262 Thích Thiện Siêu Chữ nghiệp trong đạo phật 2002 Tôn Giáo 309 1
263 Hòa thượng Thích Trí Quảng Cương yếu kinh pháp hoa 2008 Tôn Giáo 191 1
264 Pháp sư chân đế Giải Minh soạn dịch Duy thức triết học 2012 Phương Đông 349 1
265 Thích Tâm Thiện Vấn đề cơ bản của triết học phật giáo 2000 TP. HCM 338 1
266 Garma C.C.Chang Người dịch: Thanh Lương Thích Thiện Sáng Triết học phật giáo hoa nghiêm tông Tôn Giáo 368 1
267 Diệu Hạnh dịch Truyện cổ Phật giáo cố sự đại toàn 2003 TP. HCM 485 1
268 Tuyên hóa Thượng Nhân giảng thuật Dịch giả: ĐĐ. Thích Nhuận Châu Kinh thủ lăng nghiêm năm mươi hiện tượng ấm ma 473 1
269 Achaan Chah Tỳ khưu Khánh Hỷ biên dịch Mặt hồ tĩnh lặng 2005 Tôn giáo 286 1
270 Kinura Taiken Thích Quảng Độ biên dịch Tiểu Thừa Phật giáo tư tưởng luận (II) 1969 506 1
271 Dịch giả: Sa môn Thích Đức Nghiệp Tâm Luận Toàn Tập 2002 Tôn Giáo 427 1
272 Tịnh Thiên ( Shantideva) Dịch tiếng Hán: Trần Ngọc Giao Dịch tiếng Việt: Thích Nữ Trí Hải Nhập Bồ Tá hạnh 1999 TP.HCM 407 1
273 Katah – Vatthu Tâm An – Minh Tuệ dịch Những điểm dị biệt 1988 TP.HCM 409 1
274 Thích Hằng Đạt Du tăng cầu pháp 368 1
275 Thích Ấn Thuận Phật pháp khái luận 1992 Đại học và giáo dục chuyên nghiệp Hà Nội 288 1
276 Kimura Taiken HT. Thích Quảng Độ dịch Nguyên thủy phật giáo tư tưởng luận 2007 Tôn giáo 343 1
277 Thế Nhân bồ tát Biên dịch Từ Thông Hòa Thượng Duy thức học yếu luận 2000 TP. HCM 98 1
278 Thích Hạnh Bình Chú giải dị bộ tông luân luận 2011 Phương Đông 200 1
279 Hòa thượng Pháp Sư Quảng Liên dịch và giải thích Trung quán luận 2007 Tôn giáo 252 1
280 Bồ tát thiên thân dịch Lê Hồng Sơn soạn Luận đại thừa 100 pháp 2013 Hồng Đức 359 1
281 Đại sư Thái Hư Thích Nhật Quang dịch Luận phật thừa tông yếu 2001 Tôn giáo 206 1
282 Thích Thiện Siêu dịch và chú Luận Thành Duy Thức 1999 Tôn giáo 557 1
283 HT. Thích Thiện Châu Tam pháp độ luận 2004 Tôn giáo 271 2
284 Biên soạn: Huyền Ngu – Quảng Tánh Phật pháp Bách Vấn tập 1 2006 Tôn giáo 373 1
285 Garma C.C.Chang Triết học phật giáo hoa nghiêm tông 2006 Tôn giáo 368 1
286 Dịch giả: HT. Thích Giải Năng Đại Phường quảng viên giác kinh lược giải 2006 Tôn giáo 431 1
287 Thích Thiện Siêu dịch và tóm tắt Trung Luận 2001 TP. HCM 386 1
288 Tuệ Sỹ Thắng man giảng luận 2001 Ban tu thư phật học 314 1
289 H.T Weragoda Sarada Maha Thero Dịch giả: Thích Tâm Quang Đức phật tối thượng 2008 Văn hóa Sài Gòn 274 1
290 Thích Thiện Siêu Thức biến 2002 TP. HCM 399 2
291 Dịch giả: Sa Môn Thích Đức Nghiệp Tam Luận Toàn Tập 2002 Tôn giáo 427 1
292 Ngô Trọng Đức Thích Thiện Phước dịch Lược giải kinh A Di Đà bằng tranh 2011 Phương Đông 184 1
293 Giải Minh soạn dịch Duy thức tam thập tụng dị giản 2008 Phương Đông 195 2
294 Ấn Thuận Thích Quảng Đại dịch Tìm hiểu nguồn gốc duy thức học 2006 Tôn giáo 271 1
295 Pháp sư Tục Minh soạn Nhựt Chiếu dịch Tổng Luận về việc học phật 2006 Tôn giáo 341 1
296 Cao Hữu Đính Phật và thánh chúng 1994 TP. HCM 218 1
297 HT. Thích Chân Thường Bản đồ an lập pháp giới ( Pháp giới an lập đồ ) 2007 Phương Đông 307 1
298 Thích Quảng Liên Duy – Thức – Học 2004 Tôn giáo 165 1
299 Thích Chơn Thiện Tìm vào thực tại 2009 Phương Đông 206 1
300 Soạn giả Tỳ – Kheo – Ni Như – Thanh Duy thức học triển khai tập 1 1991 TP. HCM 323 1
301 Minh Đức – Thanh Lương Bồ tát đạo hay con đường lý tưởng ( tập II) 1997 TP. HCM 786 1
302 Minh Đức – Thanh Lương Bồ tát đạo hay con đường lý tưởng ( tập I) 1997 TP. HCM 793 1
303 Pháp Xứng Pháp Hộ Hán dịch Nguyên Hồng Việt dịch Luận đại thừa tập bồ tát học 2011 Phương Đông 496 1
304 Thích Minh Châu Chánh pháp và hạnh phúc 2001 Tôn giáo 277 1
305 Lệ như Thích Trung Hậu sưu tập và biên khảo Sự tích A.LA.Hán Văn hóa Sài Gòn 376 1
306 Thích Tâm Thiện Tìm hiểu tôn giáo của đạo phật 1999 TP. HCM 150 1
307 Đại sư Lati Rinbochay & Jeffrey Hopkins Lời tựa Đức Đạt Lai Lạt Ma Diệu hạnh Giao Trinh & Chân Giác Bùi Xuân Lý dịch Chết, vào thân trung ấm và tái sinh theo phật giáo tây tạng 2011 Tôn giáo 143 1
308 Geshe Michael Roach Trần Tuấn Mẫn dịch Năng đoạn kim cương ( Áp dụng giáo lý của đức phật vào việc quản trị doanh nghiệp và đời sống ) 2001 Tôn giáo 419 1
309 Vương Chí Bình Giác đế vương với phật giáo 2002 Văn hóa thông tin 427 1
310 Rune E.A.Jonhason Minh Thiện dịch Niết bàn qua tâm lý học 2007 Phương Đông 181 1
311 Thích Hằng Đạt sưu tầm Những bài pháp tiêu biểu của Hòa Thượng tuyên hóa 2011 Phương Đông 208 1
312 Pabongka Rinpoche Thích Nữ Trí Hải việt dịch Giải thoát trong lòng tay 2010 Thời đại 427 1
313 Thích Minh Châu Đạo đức phật giáo & hạnh phúc con người 2002 Tôn giáo 281 1
314 Sogyal Kim Poche Biên dịch Thanh Long & Trường Tâm Bản chất của tâm 2008 Phương Đông 95 1
315 Nhất Hạnh Đi như một dòng sông 2005 Tôn giáo 346 1
316 Thích Nhật Quang Nấc thang tiến đạo 2012 TP. HCM 250 1
317 Đại đức Thích Hạnh Bình soạn dịch Tìm hiểu phật giáo nguyên thủy 2004 Tôn giáo 210 1
318 Sa môn Thích Thông Bửu Môn Quản trị học của phật giáo – Đạo tràng Diệu pháp Liên Hoan tổ đình quán thế âm quyển thứ nhất. 2001 Tôn giáo 221 1
319 Thích Nhất Hạnh Đạo bụt nguyên chất 2011 Phương Đông 436 1
320 Thích Nhất Hạnh Người Vô Sự 2009 Tri thức 565 1
321 – Chủ nghiệm phiên dịch: Thượng tọa Thích Thanh Phong , Đại đức Thích Quảng Lâm
– Việt dịch: Nhuận Pháp, Liên Hải, Vạn Nghĩa, Diệu Pháp, Đồng Bảo.
Tịnh độ tại nhân gian ( Những bài viết của Hòa thượng Ấn Thuận và Hòa Thượng Tinh Vân ) 2021 Lao động 331 6
322 Đỗ Kế Văn – Ngụy Đạo Nho Thích Đàm Thái dịch và chú giải Trung Quốc thiền tông thông sử 2021 Hồng Đức 1238 4
323 Giáo hội Phật giáo Việt Nam
– Dịch giả: Sa môn Thích Phổ Tuệ
– Hán dịch: Ngài Cưu Ma La Thập
– Âm nghĩa: Tổ Nguyên Uẩn
– Việt dịch: Sa Môn Thích Phổ Tuệ
– Giảng tại thảo am Viên Minh Quang Lãng – Phú Xuyên Hà Tây 1997 – 2005
Phật tổ tam kinh kinh tứ thập nhị chương và kinh Phật di giáo 2020 Tôn giáo 152 6
324 Đại tạng kinh Việt Nam 33 – Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Cầu – Na – Bạt – Đà – La
– Việt dịch: Hòa thượng Thích Thiện Siêu & Hòa thượng Thích Thanh Từ
Kinh tạp a – hàm tập3 1994 TP. HCM 692 1
325 Đại tạng kinh Việt Nam 31 – Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Cầu – Na – Bạt – Đà – La
– Việt dịch: Hòa thượng Thích Thiện Siêu & Hòa thượng Thích Thanh Từ
Kinh tạp a – hàm tập 1 1993 TP. HCM 695 1
Đại tạng kinh Việt Nam 34 – Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Cầu – Na – Bạt – Đà – La
– Việt dịch: Hòa thượng Thích Thiện Siêu & Hòa thượng Thích Thanh Từ
Kinh tạp a – hàm tập 4 1995 TP. HCM 657 1
326 Đại tạng kinh Việt Nam 35 – Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ
– Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu
Kinh tăng nhất A – Hàm tập 1 1997 TP. HCM 606 1
327 Đại tạng kinh Việt Nam 37 – Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ
– Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu
Kinh tăng nhất A – Hàm tập 3 1998 Tôn giáo 630 1
328 Đại tạng kinh Việt Nam 36 – Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ
– Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu
Kinh tăng nhất A – Hàm tập 2 2005 Tôn giáo 593 1
329 Đại tạng kinh Việt Nam 26 – Hán dịch: Phật – Đà – Da -Sá & Trúc – Phật – Niệm
– Việt dịch: Viện cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm
– Hiệu đính: HT. Thích Trí Tịnh
Kinh trường A – Hàm tập 2 1991 TP. HCM 483 1
330 – Hán dịch: Jnanagupta ( Xafnaquậtđa )
– Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Cuộc đời siêu Việt của đức Phật ( kinh Phật bản hạnh tập) 502 1
331 – Hán dịch: Jnanagupta ( Xafnaquậtđa )
– Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Cuộc đời siêu Việt của đức Phật ( kinh Phật bản hạnh tập) 1524 1
332 – Hán dịch: Jnanagupta ( Xafnaquậtđa )
– Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Cuộc đời siêu Việt của đức Phật ( kinh Phật bản hạnh tập) 1020 1
333 HT. Tuyên Hóa Giảng giải
– Hán dịch: Sa môn Thật Xoa Nan Đà
– Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định
Kinh hoa nghiêm đại phương quảng Phật tập 19 2013 471 1
334 Thích Hằng Trường biên soạn Đại cương kinh hoa nghiêm tập 1 2004 Tôn giáo 327 1
335 Sa môn Thích Huệ Đăng Khai thị luận Pháp hội vô biên trang nghiêm 2013 Tôn giáo 239 1
336 HT. Thích Chí Quảng Lược giải kinh đại bảo tích II 2005 Tôn giáo 618 1
337 Tịnh độ ngũ kinh quyển trung 634 1
338 Dịch giả: HT. Thích Tuệ Hải Kinh bản nguyện của bồ tát đại tạng 2003 Tôn giáo 215 1
339 Trí Quang dịch Hai thời công phu 1994 TP. HCM 489 1
340 Biên soạn: Thích Minh Tuệ Phật & Thánh chúng 2009 Tôn giáo 333 1
341 Thích Chơn Thiện Những hạt sương 2004 Tôn giáo 174 1
342 Tổng cục chính trị Một số hiểu biết về tôn giáo – Tôn giáo ở Việt Nam 1993 Quân đội nhân dân Hà Nội 263 1
343 1
344 Vụ công tác lập pháp Những nội dung mới của bộ luật dân sự năm 2005 2005 Tư Pháp 443 1
345 Biên soạn: Quách Văn Mích Phòng ngừa và chữa bệnh ung thư bằng cách nào? 2016 Hồng Đức 206 1
346 Biên soạn: Sa môn Trí Hải Truyện Phật thích ca 2016 Tôn giáo 82 1
347 Đại sư Dagpo Rinpoche Diệu Hạnh Giao Trinh việt dịch Phù trợ người lâm chung 2013 Thời đại 257 1

 

 

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Protected: Công cụ OCR và phiên dịch

There is no excerpt because this is a protected post.

Bộ tạp chí Đuốc Tuệ

Bộ tạp chí Đuốc Tuệ (Thiếu một vài số, nguồn : http://thuvienphatgiao.com)...

Sách Ebook Phật giáo Nguyên Thủy

Tìm theo tên sách:   Achaan Naeb – Giáo Trình Thiền Minh...

Sách EBOOK Phật giáo

Tìm theo tên sách: Phần chung Bạch Tuyết – Lá Thư Bạn...