Bồi nền kinh sáchHoạt độngSự kiện

Giới thiệu sách chùa Đồng Đắc và hoạt động tu sửa bồi nền sách.

Qua các đợt khảo sát một số ngôi chùa, Thượng tọa Thích Tiến Đạt Giám Đốc Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam, đã có nhận định bước đầu là số lượng tài liệu kinh sách Phật giáo hư hỏng khá nhiều và mai một dần theo thời gian, do đó cần phải nhanh chóng số hóa, tu bổ lại khối tư liệu hiện còn để bảo tồn và phục vụ nghiên cứu, biên phiên dịch… Đặc biệt, khi khảo sát ở chùa Đồng Đắc (tên chữ là Kim Liên tự) ở xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, là ngôi chùa cổ có từ thuở ban đầu khi Dinh điền sứ Nguyễn Công Trứ cho khai khẩn lập huyện Kim Sơn (1829), thì thấy lượng sách hư hỏng mối mọt rất nhiều, nhiều cuốn gần như phải bỏ đi (xem ảnh 1-2-3).


Số sách hư hỏng đó đã được đưa về Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam để tiến hành việc tu bổ, quá trình tu bổ gồm nhiều công đoạn như thay bìa, thay giấy lót, bồi nền, khâu đóng sách, cắt ép, sơn gáy v.v. Trong đó công đoạn tỉ mỉ nhất là bồi lại các tờ bị mục nát rách nặng (xem ảnh 4-5-6-7).

 

Qua quá trình tu bổ, nhiều cuốn sách tưởng như sắp phải bỏ đi đã được khôi phục với chất lượng tốt, nội dung khả dĩ đọc được (ảnh 8-9-10)

Ảnh 8: Sách sau khi bồi xong

Ảnh 9 : Bản Đại Bát Niết Bàn Kinh Hội Sớ chép tay trên khung kẻ (dùng để khắc ván)
sau khi đã được tu bổ

Ảnh 10: Một quyển Thi Kinh Đại Toàn bị rách nhiều sau khi được tu bổ

 


Danh sách một số sách  của chùa Đồng Đắc đã tu sửa xong :

STT MÃ QUYỂN TÊN SÁCH
1 563 Đại Niết Bàn Kinh Hội Sớ – quyển thượng
2 564 Đại Niết Bàn Kinh Hội Sớ – quyển trung
3 565 Đại Niết Bàn Kinh Hội Sớ – quyển hạ
4 192 Xuân Thu Đại Toàn -q2,3,4
5 485 Xuân Thu Đại Toàn -q2,3,4
6 390 Xuân Thu Đại Toàn -q8,9,10
7 482 Trung Dung Đại Toàn Hoặc Vấn -q1,2,3
8 458 Xuân Thu Đại Toàn -q11,12,13
9 397 Xuân Thu Phân Quyển mục lục -q1,2,3,4
10 185 Xuân Thu Đại Toàn -q14,15,16
11 481 Trung Dung Đại Toàn Hoặc Vấn
12 455 Thư kinh quyển 2
13 176 Thư kinh quyển 3
14 184 Thi kinh đại toàn quyển 4
15 457 Thi kinh đại toàn quyển 6
16 566 Đại Niết Bàn Kinh Hội Sớ – quyển 1
17 567 Đại Niết Bàn Kinh Hội Sớ – quyển 2
18 568 Đại Niết Bàn Kinh Hội Sớ – quyển 3
19 569 Đại Niết Bàn Kinh Hội Sớ – quyển 4,5
20 462 Dịch kinh q4
21 408 Phật Thuyết Phạm Võng Kinh, Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Hạ, Lược Sớ
22 229 Xuân Thu Đại Toàn -q16, 17, 18, 19
23 470 Xuân thu đại toàn -q 8,9,10
24 131 Đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh sớ sao huyền đàm tập 1
25 133 Hoa nghiêm kinh sớ sao huyền đàm tập 2
26 338 Hoa nghiêm kinh sớ sao huyền đàm tập 3
27 339 Hoa nghiêm kinh sớ sao huyền đàm tập 4
28 254 Hoa nghiêm sớ sao hội bản tập 5
29 86 Hoa nghiêm sớ sao hội bản tập 6
30 278 Duy Thức Tam Thâp Luận Thích Lược, Đại Thừa Hiển Thức Kinh.
31 147 Phật Tổ Tam Kinh (Tam Kinh Nhật Tụng)
32 249 Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Kinh
33 603 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
34 389 Hiền Ngu Nhân Duyên Kinh
35 153 Hiền Ngu Nhân Duyên Kinh
36 301 Phật Thuyết A Di Đà Kinh Sớ Sao
37 300 Phật Thuyết A Di Đà Kinh Sớ Sao
38 360 Truy Môn Cảnh Huấn
39 203 Thái Tông Hoàng Đế Ngự Chế Khoá Hư
40 213 Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh
41 248 Thái Tông Hoàng Đế Ngự Chế Khoá Hư
42 226 Đại Trang Nghiêm Kinh Luận
43 283 Đại Thừa Chỉ Quán Thuật Ký
44 137 Diệu Pháp liên hoa kinh
45 404 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Tri Âm
46 323 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Tri Âm
47 79 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Tri Âm
48 296 Phạm Võng Kinh Tâm Địa Phẩm Bồ Tát Giới Nghĩa Sớ Phát Ẩn
49 410 Phạm Võng Kinh Tâm Địa Phẩm Bồ Tát Giới Nghĩa Sớ Phát Ẩn
50 224 Tây Phương Hợp Luận

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Thượng tọa. GĐ Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam đi khảo sát nguồn tư liệu Phật giáo

Vừa qua, Thượng Tọa Thích Tiến Đạt, Giám đốc Trung tâm Tư...

Hoạt động Phật giáo Đan Phượng năm 2023

ĐẶC ĐIỂM TINH HÌNH CHUNG Đan Phượng là một huyện nằm ở...

Chùa Hoa Lâm (Khê Hồi)

Chùa Hoa Lâm (Khê Hồi), theo văn bia còn lưu tại chùa...