Công bố tư liệuKinh sách Hán Nôm

Kim Cương Di Đà Kệ Chú Châm Minh

KIM CƯƠNG DI ĐÀ KỆ CHÚ CHÂM MINH – 金剛彌陀偈咒箴銘

 • Năm khắc in: 1854 (Tự Đức thất niên)
 • Nơi tàng bản: Liên Trì Tự
 • Số quyển: 01
 • Số trang: 145 trang đôi

Bộ kinh “KIM CƯƠNG DI ĐÀ KỆ CHÚ CHÂM MINH” là bộ kinh khắc ván tại chùa Liên Trì, từ năm Tự Đức thứ 7 (1854), do Hòa thượng Phúc Điền, trụ trì chùa Liên Phái, một cao tăng Phật giáo Việt Nam đương thời chỉ đạo san khắc.

Nội dung bộ kinh

 • Nguyên bản Kinh Vu Lan, để trì tụng vào dịp tháng 7 – mùa báo hiếu.
 • Những kinh điển thường tụng trong Phật giáo: Di Đà-Kim Cương, Đại Bi Thập Chú..
 • Những văn phát nguyện, khuyên tu của Phật-Tổ.
 • Những bí pháp trong Tam Giáo.

Nội dung chi tiết

 • Trang 2-12: Lời tựa, mục lục, chúc tán
 • Trang 13 đến 54: Chú Thủ Lăng nghiêm (để tụng niệm)
 • Trang 55 đến 108: Kinh Kim Cương (Nguyên văn kinh, để tụng niệm)
 • Từ trang 109 đến 132: Kinh a di đà (nguyên văn để tụng)
 • Từ trang 132-149: Đại bi, thập chú, bát nhã tâm kinh
 • Từ trang 150- 156: Các văn phát nguyện khóa sáng: Quy mệnh thập phương điều ngự sư…
 • Từ trang 157- 162: Các Bài minh: Quy sơn cảnh sách, xuất gia châm
 • Từ trang 163-176: Sám hối hồng danh 88 danh hiệu Phật
 • Từ trang 177-204: những bí pháp: Cầu tiền tài, khi đi đường, trừ bệnh, trừ quỷ, trẻ con khóc đêm, phụ nữ muốn được chồng cung kính
 • Từ trang 204-210: “phổ môn sám pháp”; Lời dẫn của Hòa thượng Phúc Điền năm 1852
 • Từ trang 211-252: Phổ môn kỳ nguyện sám pháp, kinh phổ môn,các thần chú của bồ tát quán âm bằng chữ Hán, chữ Phạn
 • Từ trang 253-283: Kinh Vu Lan Bồn (tụng dịp tháng 7), chú thích và toàn văn phát nguyện khóa sáng
 • Từ trang 284-hết: bạt hậu, giải thích cách sử dụng văn sám.

• Xem tư liệu gốc đầy đủ tại link:
https://www.facebook.com/groups/tulieuphatgiao/posts/600681598409485
• Xem thêm các tư liệu khác tại:
https://tulieuphatgiao.vn/category/cong-bo-tu-lieu

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

THẦN PHẢ LÀNG YÊN PHÚ

(Thần phả làng Yên Phú – bản lưu ở Yên Phú Tự)...

CÁC ĐẠO SẮC PHONG TẠI ĐÌNH YÊN PHÚ, THÔN YÊN PHÚ, XÃ LIÊN MINH, HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐẠO SẮC PHONG TẠI ĐÌNH YÊN PHÚ, THÔN YÊN PHÚ, XÃ LIÊN...

ĐẠI VIỆT SỬ KÍ BẢN KỶ TOÀN THƯ

ĐẠI VIỆT SỬ KÍ BẢN KỶ TOÀN THƯ Trong quá trình chỉnh...

Tu bổ tài liệu Hán Nôm, kinh điển Phật giáo

Tu bổ tài liệu Hán Nôm, kinh điển Phật giáo và các...