Công bố tư liệuKinh sách Hán Nôm

Lương Hoàng Bảo Sám

 LƯƠNG HOÀNG BẢO SÁM  

Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái

Bộ kinh được Liên giám Sa môn Tịnh Từ ở chùa Đại Thiền Nga My xã Hoàng Mai pháp phái Lâm Tế viết bài tựa ngày 9 tháng 9 năm Thiệu Trị 7 (1847).

Trong lần khắc in này để cung tiến Hiển tổ khảo Nguyễn quý công tự là Phúc Tín, Hiển tổ tỷ Đỗ quý thị hiệu Từ Thái, hiển khảo Nguyễn quý công tự là Phúc Trung, chính thất họ Nguyễn, Nguyễn quý thị hiệu Từ Thiện, bà thứ thất hiệu Diệu Chính….

Câu chuyện liên quan đến bộ kinh là xuất phát từ khi Lương Vũ Đế 粱武帝 nằm mộng thấy vợ là Hi Thị hóa thành con rắn, nói: “Lúc sống thiếp có nhiều tội lỗi, nên khi chết bị hoá thành rắn, mong bệ hạ làm lễ sám hối để thiếp được sang kiếp khác”. Lương Vũ Đế liền sai các nhà sư soạn ra bộ kinh này, gồm các thiên: Quy y, Sám hối, Quả báo… nhằm khuyên người đời làm điều lành, tránh điều ác để được hưởng phúc. 

Trong lần trùng khắc ngày đầu xuân năm Bính Ngọ niên hiệu Thiệu Trị thứ 6 (1846) được trụ trì của bản tự là Bật sô Tịnh Từ cung kính viết xong bộ sách và cho khắc lại để cung tiến:

Bộ kinh còn được nhiều hòa thượng chứng san như:

      Bản sư Từ Tế tháp ân tứ Đạo Điệp Ma Ha Tỉ Khiêu tự Thẩm Đạt nhục thân Bồ Tát

      Tam Huyền môn Sùng Phúc tự ân tứ đao điệp Sa môn Trí Thủy hòa thượng

      Bồ Sơn Đại Giác tự ân tứ đao điệp Sa môn Phúc Điền hòa thượng

      Linh Quang tự Giác Viên hòa thượng

      Pháp Quang tự Từ Đạt hòa thượng

     Bổ Đà Sơn tự ân tứ đao điệp Tuệ Không hòa thượng

     Khánh Lâm tự Sa môn Như Thị

     Hàm Long tự Sa môn Sinh Tín hiệu Minh Giám và đệ tử

     Đệ tử Vô Ngại, Vạn Tuế tự Thông Hiểu đệ tử

     Linh Tiên tự Sa môn Trí Điển cúng 2 quan tiền 

Để hoàn thành bộ kinh này còn có sự đóng góp của Sa môn tự là Phổ Chiêm chùa Khánh Long, xã Mã Não, huyện Kim Bảng, phủ Lý Nhân; lại được sự công đức hỗ trợ san khắc từ Bật sô ni hiệu Diệu Tuấn và toàn thể học trò chùa Phổ Quang; Bật sô ni hiệu Phổ Hoan của Tiên Tích và Hành giả Sa di ni hiệu Diệu Nguyên; Bật sô ni hiệu Phổ hoan Thích Minh Minh cùng toàn thể học trò xã Tiên Húc huyện Tiên Du; Bật sô ni hiệu Diệu Vận cùng toàn thể sơn môn chùa Linh Ứng xã Mai Trai; Bật sô ni hiệu Bảo Tâm cùng toàn thể sơn môn chùa Linh Quang; Bật sô ni hiệu Bảo Kính cùng toàn thể sơn môn chùa Thiên Trúc.  

Bộ kinh hoàn thành là cả một sự đóng góp công đức của các bậc tiền nhân, ngoài trí huệ chứng san của các bậc chư tôn đức ra thì còn cả tiền đóng góp để in ấn của thiện nam tín nữ.

Nhằm góp phần tri ân công đức của tiền nhân đã có công san kinh ấn tống lưu hành pháp bảo. Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt  mong được góp một phần nhỏ để nối tiếp công việc gìn giữ và bảo tồn giá trị của bộ kinh này nên đã nỗ lực sưu tầm trùng ấn theo lối sách xưa. Hy vọng rằng bộ kinh này sẽ đến được các đệ tử trong các sơn môn, các chùa đã có công tham gia đóng góp hỗ trợ việc in ấn trước kia. Một là để tri ân chốn tổ đã khổ công san kinh ấn bản, nữa là để kết nối đời xưa với đời nay để không phụ những tấm lòng của tiền nhân đã gửi vào thiên cổ.

Xin được giới thiệu bộ kinh này đến toàn thể quý thầy và độc giả.

• Xem tư liệu gốc đầy đủ tại link: https://www.facebook.com/groups/tulieuphatgiao/posts/634577491686562
• Xem tổng hợp kinh sách khác tại chùa Liên Phái:
https://tulieuphatgiao.vn/tong-hop-kinh-sach-chua-lien-phai
• Xem thêm các tư liệu khác tại:
https://tulieuphatgiao.vn/category/cong-bo-tu-lieu

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Protected: Công cụ OCR và phiên dịch

There is no excerpt because this is a protected post.

Bộ tạp chí Đuốc Tuệ

Bộ tạp chí Đuốc Tuệ (Thiếu một vài số, nguồn : http://thuvienphatgiao.com)...

Sách Ebook Phật giáo Nguyên Thủy

Tìm theo tên sách:   Achaan Naeb – Giáo Trình Thiền Minh...

Sách EBOOK Phật giáo

Tìm theo tên sách: Phần chung Bạch Tuyết – Lá Thư Bạn...