Công bố tư liệuHoạt độngSự kiện

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐỨC PHẬT THÍCH CA SƠ SINH QUA CÁC THỜI KỲ

 

Được sự cung cấp hình ảnh Đức Phật Thích Ca sơ sinh qua các thời kì của Thượng tọa Thích Tiến Đạt, Giám đốc Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam, chúng tôi xin được đăng tải các hình ảnh này để độc giả có thể  hiểu hơn về hình ảnh của Đức Phật.

  1. Ảnh chụp bức họa Phật Đản sinh thời Minh, Trung Quốc.

Motif này của Phật là tay phải chỉ thiên, tay trái chỉ địa, xung quanh có chư tiên hộ trì. Bên trên có rồng phún thủy.

      

 

  1. Ảnh chụp Phật đản sinh thời Tống, Trung Quốc.

Motif này của Phật là độc thân, tay trái chỉ thiên, tay phải chỉ địa.

  1. Ảnh Phật đản sinh thời Đường, Trung Quốc.

Motif này của Phật là độc thân, tay phải chỉ thiên, tay trái chỉ địa.

 

  1. Ảnh Phật đản sinh thời Minh, Trung Quốc.

Motif này của Phật là độc thân, tay phải chỉ thiên, tay trái chỉ địa.

  1. Ảnh Phật đản sinh thời Lê, Việt Nam.

Motif này của Phật là độc thân, Ngài ngự trên đài sen, tay trái chỉ thiên, tay phải chỉ địa.

 

 

  1. Ảnh Phật đản sinh thời Lê, Việt Nam.

Motif này của Phật là độc thân, Ngài ngự trên đài sen, tay trái chỉ thiên, tay phải chỉ địa.

  1. Ảnh Phật đản sinh thời Lê, Việt Nam.

Motif này của Phật là độc thân, tay phải chỉ thiên, tay trái chỉ địa. Ngài ngự trên đài sen.

  1. Ảnh Phật đản sinh Việt Nam.

Motif này của Phật là độc thân, tay trái chỉ thiên, tay phải chỉ địa. Ngài ngự trên đài sen. Xung quanh có cửu long vây quanh.

Qua một số hình ảnh Đức Phật Thích Ca sơ sinh ở trên, cho dù ở Việt Nam hay ở Trung Quốc thì thụy tướng của Đức Phật cũng chưa có sự thống nhất. Do đó, nghiên cứu tìm hiểu để làm sáng tỏ dụng ý của tiền nhân trong việc tạo tượng, góp phần bổ sung những kiến giải có giá trị để làm rõ hơn motif chỉ tay của Đức Phật.

===

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

THẦN PHẢ LÀNG YÊN PHÚ

(Thần phả làng Yên Phú – bản lưu ở Yên Phú Tự)...

CÁC ĐẠO SẮC PHONG TẠI ĐÌNH YÊN PHÚ, THÔN YÊN PHÚ, XÃ LIÊN MINH, HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐẠO SẮC PHONG TẠI ĐÌNH YÊN PHÚ, THÔN YÊN PHÚ, XÃ LIÊN...

Tiếp Nối Quá Khứ In Kinh Sách Của Chư Tổ Để Lại

Tiếp Nối Quá Khứ In Kinh Sách Của Chư Tổ Để Lại...

ĐẠI VIỆT SỬ KÍ BẢN KỶ TOÀN THƯ

ĐẠI VIỆT SỬ KÍ BẢN KỶ TOÀN THƯ Trong quá trình chỉnh...