Công bố tư liệuKinh sách Hán NômSố hóa chùa Việt

Phạm võng kinh tâm địa phẩm Bồ tát giới nghĩa sớ phát ẩn

Phạm võng kinh tâm địa phẩm Bồ tát giới nghĩa sớ phát ẩn

Nơi lưu trữ: chùa Linh Quang (Bà Đá)

Tên hiện vật Số lượng hiện có
Phạm võng kinh tâm địa phẩm Bồ tát giới nghĩa sớ phát ẩn Bộ đầy đủ 5 tập

 

Giới thiệu:

Kinh Phạm Võng cũng gọi Phạm võng kinh Bồ tát tâm địa phẩm, tương truyền do Tam tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập (344-413) đời Diêu Tần dịch, gồm 2 quyển. Do đây là bộ kinh hàng đầu về giới luật Phật giáo nên đã được sớ giải (thuyết giải) phát ẩn (chú giải kỹ) rất nhiều, sơ bộ thống kê đến vài chục tác phẩm, mà Phạm võng kinh tâm địa phẩm Bồ tát giới nghĩa sớ phát ẩn là một trong số đó.

Phạm võng kinh tâm địa phẩm Bồ tát giới nghĩa sớ phát ẩn : Tam tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập đời Diêu Tần dịch, Trần -Tùy, Thiên thai Trí Giả Đại sư làm sớ. Sa Môn Chu Hoành đời Minh phát ẩn. Tỷ khâu Chu Hoành viết, Minh Lương khắc lại. Vốn được in từ đời Minh Vạn Lịch thập ngũ niên (1587) được in lại ở Việt Nam năm Cảnh Trị ngũ niên (1667).

Bản ở chùa Bà Đá (Linh Quang tự) là bản in lại năm thứ hai mươi ba thời vua Tự Đức, Canh Ngọ (1870), do chùa Vĩnh Phúc, thôn Thượng, xã Phù Lãng tổng Phù Lương, huyện Vũ Giang phủ Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh khắc lại, năm Nhâm Thân (1872) thì việc khắc hoàn thành, Phó xã Thanh Liễu phụng khắc. Theo dữ liệu thống kê của Trung tâm Tư liệu Phật giáo VN thì các chùa Quán Sứ (Hà Nội) và chùa Tân Cốc (Hải Dương) đều có đủ bộ 5 tập của kinh này.

Dưới đây là một số hình ảnh của bộ Phạm võng kinh tâm địa phẩm Bồ tát giới nghĩa sớ phát ẩn:

 

 

• Xem thêm tư liệu và thảo luận tại:
https://www.facebook.com/groups/tulieuphatgiao
• Xem thêm các tư liệu khác tại:
https://tulieuphatgiao.vn/category/cong-bo-tu-lieu

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Protected: Công cụ OCR và phiên dịch

There is no excerpt because this is a protected post.

Bộ tạp chí Đuốc Tuệ

Bộ tạp chí Đuốc Tuệ (Thiếu một vài số, nguồn : http://thuvienphatgiao.com)...

Sách Ebook Phật giáo Nguyên Thủy

Tìm theo tên sách:   Achaan Naeb – Giáo Trình Thiền Minh...

Sách EBOOK Phật giáo

Tìm theo tên sách: Phần chung Bạch Tuyết – Lá Thư Bạn...