Kim Cương Di Đà Kệ Chú Châm Minh

Kim Cương Di Đà Kệ Chú Châm Minh

KIM CƯƠNG DI ĐÀ KỆ CHÚ CHÂM MINH – 金剛彌陀偈咒箴銘 Năm khắc in: 1854 (Tự Đức thất niên) Nơi tàng bản: Liên Trì...