lễ tập tụng yếu chư nghi

Lễ Tụng Tập Yếu Chư Nghi

LỄ TỤNG TẬP YẾU CHƯ NGHI 禮誦集要諸儀 Nơi tàng bản: Chùa Linh Ứng , tỉnh Hải Dương Bản Lễ tụng tập yếu chư...