Long Thư Tịnh Độ Văn

Long Thư Tịnh Độ Văn

Long Thư Tịnh Độ Văn – 龍舒淨土文 Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái Tên hiện vật Số lượng hiện có Long Thư Tịnh...