tam kinh nhật tụng

Phật Tổ Tam Kinh

Phật tổ tam kinh 佛祖三經  hay còn gọi là Tam kinh nhật tụng 三經日誦 San khắc: năm Minh Mạng thứ 11, Canh Dần...