từ bi tam muội thủy sám linh văn

Từ Bi Tam Muội Thủy Sám Linh Văn

TỪ BI TAM MUỘI THỦY SÁM LINH VĂN – 慈悲三昧水懺靈文 Năm khắc in: 1846 (Thiệu Trị lục niên Bính Ngọ) Nơi lưu trữ:...