tứ phần giới bản như thích

Tứ Phần Giới Bản Như Thích (Bộ 4 tập)

TỨ PHẦN GIỚI BẢN NHƯ THÍCH (BỘ 4 TẬP) – 四分戒本如釋 Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái Số quyển: 4 Khoảng năm 410,...