Công bố tư liệuVăn bia

Tổng hợp văn bia tại Chùa Liên Phái

Chùa Liên Phái Gia Phổ Bi Ký
Chùa Liên Phái Gia Phổ Bi Ký

Qua quá trình tổng hợp, biên mục tư liệu tại chùa Liên Phái, Trung tâm đã có những thống kê về văn bia tại chùa. Trong khu vực chùa Liên Phái, hiện nay có khoảng 60 văn bia. Đây là kho tư liệu quý giá giúp chúng ta có điều kiện hiểu biết hơn về lịch sử chùa Liên Phái. Dưới đây là bảng thống kê cụ thể:

• Xem thông tin và các hoạt động của trung tâm:
https://www.facebook.com/trungtamtulieuphatgiaovietnam
• Xem tư liệu gốc và thảo luận trong Group: 
https://www.facebook.com/groups/tulieuphatgiao
• Xem thêm các tư liệu khác tại: 
https://tulieuphatgiao.vn/category/cong-bo-tu-lieu

 

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

THẦN PHẢ LÀNG YÊN PHÚ

(Thần phả làng Yên Phú – bản lưu ở Yên Phú Tự)...

CÁC ĐẠO SẮC PHONG TẠI ĐÌNH YÊN PHÚ, THÔN YÊN PHÚ, XÃ LIÊN MINH, HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐẠO SẮC PHONG TẠI ĐÌNH YÊN PHÚ, THÔN YÊN PHÚ, XÃ LIÊN...

ĐẠI VIỆT SỬ KÍ BẢN KỶ TOÀN THƯ

ĐẠI VIỆT SỬ KÍ BẢN KỶ TOÀN THƯ Trong quá trình chỉnh...

Tu bổ tài liệu Hán Nôm, kinh điển Phật giáo

Tu bổ tài liệu Hán Nôm, kinh điển Phật giáo và các...