Công bố tư liệuHoạt độngSự kiện

Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học chuyển giao tư liệu về Phật giáo

Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam có nhiệm vụ tổ chức thu thập và sưu tầm các nguồn tư liệu về Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước, tiến hành lưu trữ, bảo quản, phát húy giá trị của tư liệu.
Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thực hiện số hóa tư liệu Phật giáo.
Phục vụ tra cứu theo các nhu cầu nghiên cứu, đào tạo; khai thác, sử dụng và phát huy giá trị tư liệu Phật giáo.
Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học chuyển giao tư liệu về Phật giáo.
Thực hiện các hoạt động giao lưu, trao đổi, hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực tư liệu Phật giáo . Cung cấp các dịch vụ bảo quản tư liệu, tu bổ phục chế tư liệu, in rập và biên dịch văn bia, tổ chức nghiên cứu biên soạn lịch sử các tự viện. Tư vấn xây dựng chùa, kiến trúc Phật giáo, tư vấn về cách thức tạo tượng. Phối hợp, hợp tác, chia sẽ với các cơ quan tổ chức để bảo tồn, phát huy, lan tỏa giá trị của tư liệu đến cộng đồng. Xin giới thiệu một số hình ảnh mà Trung tâm đã và đang triển khai thực hiện:

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Thượng tọa. GĐ Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam đi khảo sát nguồn tư liệu Phật giáo

Vừa qua, Thượng Tọa Thích Tiến Đạt, Giám đốc Trung tâm Tư...

Protected: Công cụ OCR và phiên dịch

There is no excerpt because this is a protected post.

Bộ tạp chí Đuốc Tuệ

Bộ tạp chí Đuốc Tuệ (Thiếu một vài số, nguồn : http://thuvienphatgiao.com)...