phật đản sinh

LỄ KHAI MẠC TRIỂN LÃM CHỦ ĐỀ “MÙA SEN NỞ”

LỄ KHAI MẠC TRIỂN LÃM CHỦ ĐỀ “MÙA SEN NỞ” Sáng ngày 26 tháng 5 năm 2023, tại chùa Đại Từ Ân đã...

Triển Lãm Tượng Phật Đản Sinh 2023 Mùa Sen Nở

Triển Lãm Tượng Phật Đản Sinh 2023 Mùa Sen Nở Exhibition of Buddha statues in the 2023 lotus season, on the Buddha’s birthday...