Mộc bản

VÀI NÉT VỀ MOTIF ĐỨC PHẬT THÍCH CA SƠ SINH

Nhân kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh và hướng đến đại lễ Phật đản Phật lịch năm 2567, Trung tâm Tư liệu...

Giới thiệu bộ sách và mộc bản Trùng Trị Tì Ni Sự Nghĩa Tập Yếu ở chùa Bảo Khám (Tế Xuyên)

Trùng Trị Tì Ni Sự Nghĩa Tập Yếu thường gọi ngắn gọn là Luật Trùng Trị là bộ sách quan trọng trong phần...

Tổng hợp mộc bản tại chùa Liên Phái

Các bộ mộc bản ở chùa Liên Phái đang được bảo quản tại nhà lưu giữ ván in kinh, theo thống kê của...