Công bố tư liệuMộc bản

Tổng hợp mộc bản tại chùa Liên Phái

Các bộ mộc bản ở chùa Liên Phái đang được bảo quản tại nhà lưu giữ ván in kinh, theo thống kê của học giả Trần Huy Bá năm 1972, chùa Liên Phái có 74 bộ ván khắc in kinh Phật. Năm 1974, Sở Văn hóa Hà Nội đã chuyển toàn bộ số ván khắc ở đền Ngọc Sơn về chùa Liên Phái. Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam đã tổng hợp lại toàn bộ ván in kinh tại chùa, dưới đây là thống kê cụ thể:

• Xem thông tin và các hoạt động của trung tâm:
https://www.facebook.com/trungtamtulieuphatgiaovietnam
• Xem tư liệu gốc và thảo luận trong Group:
https://www.facebook.com/groups/tulieuphatgiao
• Xem thêm các tư liệu khác tại:
https://tulieuphatgiao.vn/category/cong-bo-tu-lieu

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Protected: Công cụ OCR và phiên dịch

There is no excerpt because this is a protected post.

Bộ tạp chí Đuốc Tuệ

Bộ tạp chí Đuốc Tuệ (Thiếu một vài số, nguồn : http://thuvienphatgiao.com)...

Sách Ebook Phật giáo Nguyên Thủy

Tìm theo tên sách:   Achaan Naeb – Giáo Trình Thiền Minh...

Sách EBOOK Phật giáo

Tìm theo tên sách: Phần chung Bạch Tuyết – Lá Thư Bạn...