Công bố tư liệuMộc bản

Tổng hợp mộc bản tại chùa Liên Phái

Các bộ mộc bản ở chùa Liên Phái đang được bảo quản tại nhà lưu giữ ván in kinh, theo thống kê của học giả Trần Huy Bá năm 1972, chùa Liên Phái có 74 bộ ván khắc in kinh Phật. Năm 1974, Sở Văn hóa Hà Nội đã chuyển toàn bộ số ván khắc ở đền Ngọc Sơn về chùa Liên Phái. Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam đã tổng hợp lại toàn bộ ván in kinh tại chùa, dưới đây là thống kê cụ thể:

• Xem thông tin và các hoạt động của trung tâm:
https://www.facebook.com/trungtamtulieuphatgiaovietnam
• Xem tư liệu gốc và thảo luận trong Group:
https://www.facebook.com/groups/tulieuphatgiao
• Xem thêm các tư liệu khác tại:
https://tulieuphatgiao.vn/category/cong-bo-tu-lieu

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

THẦN PHẢ LÀNG YÊN PHÚ

(Thần phả làng Yên Phú – bản lưu ở Yên Phú Tự)...

CÁC ĐẠO SẮC PHONG TẠI ĐÌNH YÊN PHÚ, THÔN YÊN PHÚ, XÃ LIÊN MINH, HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐẠO SẮC PHONG TẠI ĐÌNH YÊN PHÚ, THÔN YÊN PHÚ, XÃ LIÊN...

ĐẠI VIỆT SỬ KÍ BẢN KỶ TOÀN THƯ

ĐẠI VIỆT SỬ KÍ BẢN KỶ TOÀN THƯ Trong quá trình chỉnh...

Tu bổ tài liệu Hán Nôm, kinh điển Phật giáo

Tu bổ tài liệu Hán Nôm, kinh điển Phật giáo và các...