mộc bản

Đưa Di Sản Kinh Sách Của Chư Tổ Vào Bài Giảng Cho Tăng, Ni sinh Học Tập Trải Nghiệm

Đưa Di Sản Kinh Sách Của Chư Tổ Vào Bài Giảng Cho Tăng, Ni sinh Học Tập Trải Nghiệm Được sự hoan hỷ...

Sự Kiện Đạo Trà Với Chủ Đề Nét Đẹp Trà Việt Trong Phật Giáo

Ngày 3/5/2023, Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam – chùa Đại Từ Ân đã tổ chức tiệc trà với chủ đề...

Tổng hợp mộc bản tại chùa Liên Phái

Các bộ mộc bản ở chùa Liên Phái đang được bảo quản tại nhà lưu giữ ván in kinh, theo thống kê của...