Công bố tư liệuKinh sách Hán Nôm

ĐẠI VIỆT SỬ KÍ BẢN KỶ TOÀN THƯ

ĐẠI VIỆT SỬ KÍ BẢN KỶ TOÀN THƯ

Trong quá trình chỉnh lý, sưu tầm tư liệu Hán Nôm tại các tự viện, Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam đã phát hiện văn bản Đại Việt sử kí toàn thư bản kỉ. Bộ sách này đóng tổng cộng 19 quyển, đóng thành 13 cuốn. Về tình trạng văn bản, đây là bản bằng chữ Hán, được in từ ván khắc, chữ sắc nét, văn bản còn rất tốt.
Về kết cấu của bộ sách gồm:

STT Tên sách Quyển Số tờ Tình trạng văn bản
1 Đại Việt sử ký bản kỷ toàn thư Quyển 1-2 34/39 Tốt
2 Đại Việt sử ký bản kỷ toàn thư Quyển 3-4 42/35 Tốt
3 Đại Việt sử ký bản kỷ toàn thư Quyển 5 62 Tốt
4 Đại Việt sử ký bản kỷ toàn thư Quyển 6-7 49/46 Tốt
5 Đại Việt sử ký bản kỷ toàn thư Quyển 8-9 54/28 Tốt
6 Đại Việt sử ký bản kỷ toàn thư Quyển 10 76 Tốt
7 Đại Việt sử ký bản kỷ toàn thư Quyển 11 99 Tốt
8 Đại Việt sử ký bản kỷ toàn thư Quyển 12 74 Tốt
9 Đại Việt sử ký bản kỷ toàn thư Quyển 13 86 Tốt
10 Đại Việt sử ký bản kỷ toàn thư Quyển 14 55 Tốt
11 Đại Việt sử ký bản kỷ toàn thư Quyển 15 80 Tốt
12 Đại Việt sử ký bản kỷ toàn thư Quyển 16-17 37/76 Tốt
13 Đại Việt sử ký bản kỷ toàn thư Quyển 18-19 67/44 Tốt
Về niên đại của bộ sách, hiện tại chúng tôi không thấy quyển Thủ và mục lục nên không biết rõ thời gian khắc, in. Không rõ nơi tàng bản bộ ván, và những ai tham gia san khắc. Tuy nhiên căn cứ vào tị húy của chữ Tông (chữ Tông trong văn bản được lược khuyết 1 nét ngang – xin xem ảnh) trong văn bản có thể bước đầu xác định văn bản này được khắc in dưới triều Nguyễn.
Về giá trị của văn bản: Đây là văn bản phát hiện mới nhất nằm ngoài hệ thống các Viện nghiên cứu. Do đó văn bản này có thể góp phần cung cấp thêm một nguồn sử liệu đáng tin cậy để nghiên cứu, so sánh văn bản về tư liệu lịch sử Việt Nam.
Hiện tại, Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam đã số hóa bộ sách này để phục vụ gìn giữ bảo quản và nghiên cứu
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận lại:

⭐Trung Tâm Tư Liệu Phật Giáo Việt Nam
Địa chỉ:Khu đô thị The Phoenix Garden, Đan Phượng, Hanoi, Vietnam
Điện thoại:024 6254 1608
📩 Email: info@tulieuphatgiao.com

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Protected: Công cụ OCR và phiên dịch

There is no excerpt because this is a protected post.

Bộ tạp chí Đuốc Tuệ

Bộ tạp chí Đuốc Tuệ (Thiếu một vài số, nguồn : http://thuvienphatgiao.com)...

Sách Ebook Phật giáo Nguyên Thủy

Tìm theo tên sách:   Achaan Naeb – Giáo Trình Thiền Minh...

Sách EBOOK Phật giáo

Tìm theo tên sách: Phần chung Bạch Tuyết – Lá Thư Bạn...