sắc phong

CÁC ĐẠO SẮC PHONG TẠI ĐÌNH YÊN PHÚ, THÔN YÊN PHÚ, XÃ LIÊN MINH, HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐẠO SẮC PHONG TẠI ĐÌNH YÊN PHÚ, THÔN YÊN PHÚ, XÃ LIÊN MINH, HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI                     Đình...

Trước Và Sau Khi Tu Bổ Các Sắc Phong Hằng Trăm Năm Tuổi

Sắc phong là một trong những loại hình di sản văn hóa, là nguồn tài liệu quý báu, không chỉ mang ý nghĩa...