Thư viện chùa Đại Từ Ân

VÀI NÉT VỀ MOTIF ĐỨC PHẬT THÍCH CA SƠ SINH

Nhân kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh và hướng đến đại lễ Phật đản Phật lịch năm 2567, Trung tâm Tư liệu...

Giới thiệu biên mục sách ở chùa Đại Từ Ân – Phần 1

Trung tâm sẽ lần lượt giới thiệu biên mục các sách hiện có ở chùa Đại Từ Ân Sau đây xin giới thiệu...