Công bố tư liệuKinh sách Hán Nôm

Phổ Độ Âm Dương Bảo Kinh

PHỔ ĐỘ ÂM DƯƠNG BẢO KINH

 Bộ kinh này hiện có 2 ký hiệu lưu tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, đó là bản ký hiệu A.1997: in tại Thái Bình, năm Duy Tân thứ 6 (1912), gồm 62 trang, khổ 26.5 x 16cm. Bản thứ hai ký hiệu A. 2494: in tại Đàn Hoa Thiện, năm Khải Định 6 1921, 78 trang,  khổ 26.5 x 15.5cm.

Ngoài ra Thư viện Quốc gia Việt Nam còn một bản ký hiệu R.3933, 30 tờ, 60 trang khổ in 26,5 x 15 cm do 雙平重善堂藏板 Song Bình Trùng Thiện Đường tàng bản, in năm Duy Tân tam niên bát nguyệt cát nhật giáng kê維新三年捌月吉日降乩 (1909). Sách do các chư sinh của Đàn Khê Hành Thiện Đường vâng khắc. Bản trùng ấn lần này của Thư Viện An Vi là bản khắc in năm Duy Tân thứ 3 (1909).

Tình trạng kinh sách tốt, chữ to rõ ràng. Đầu sách có 3 bức tranh vẽ tượng của Vân Hương Thánh Mẫu, Nguyên Từ Quốc Mẫu (Thiên Thành công chúa). Lại có thơ tán rằng:

       Nam Hải liên hoa túc hạ hồng,

       Hương sơn dương lộ chưởng biên dung.

       Nhất quyển tượng phúc chu thiên tượng,

       Vạn tự hung đề đại hải hung.

       Tuệ nhãn tinh minh thiên thế giới,

       Từ nhan nguyệt mãn thái thần thông.

       Hư lịnh nan bả đan thanh trạng,

       Biến hóa chân như sắc thị không.

Kết cấu sách gồm các bài tán của các Thị nữ quận chúa như:

       Thị nữ ni Long Nữ bái tán

       Thị nữ Quỳ Hoa công chúa phụng tán

       Thị nữ Tĩnh Huệ công chúa phụng tán

       Văn giáng bút của Thị nữ Quỳnh Hoa công chúa phụng tán

       Thị nữ Quế Hoa công chúa phụng tán

       Thị nữ Mai Hoa công chúa phụng tán

       Thượng Ngàn công chúa phụng thuật thu kinh tán

       Vạn Kiếp cung thị nữ Hồng Lưu quận chúa phụng tán

       Thanh Tâm đàn thị nữ Huyền Tùng quận chúa phụng tán

       Thanh Tâm đàn thị nữ Kim Sơn quận chúa phụng tán

Văn giáng bút của Thánh Mẫu khuyên làm điều nhân, nghĩa, lễ, trí và xa lánh lợi, dục, tửu, sắc. Bộ kinh sách này thực sự hữu ích để tụng niệm thực hành trong đời sống thường nhật.

• Xem tư liệu gốc đầy đủ tại link:
https://www.facebook.com/groups/tulieuphatgiao/posts/600681598409485
• Xem thêm các tư liệu khác tại:
https://tulieuphatgiao.vn/category/cong-bo-tu-lieu

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Protected: Công cụ OCR và phiên dịch

There is no excerpt because this is a protected post.

Bộ tạp chí Đuốc Tuệ

Bộ tạp chí Đuốc Tuệ (Thiếu một vài số, nguồn : http://thuvienphatgiao.com)...

Sách Ebook Phật giáo Nguyên Thủy

Tìm theo tên sách:   Achaan Naeb – Giáo Trình Thiền Minh...

Sách EBOOK Phật giáo

Tìm theo tên sách: Phần chung Bạch Tuyết – Lá Thư Bạn...