Bảo quản tư liệu Phật giáoNghiên cứu khám phá

Qúa Trình Tư Bổ Tư Liệu Hán Nôm Của Trung Tâm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

Tài liệu Hán Nôm nói chung và kinh sách nói riêng là một loại tài liệu lưu trữ rất quan trọng và có giá trị về nhiều mặt: lịch sử, tôn giáo tín ngưỡng, chính trị, văn hoá, giáo dục, quốc phòng, an ninh ngoại giao, khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, theo thời gian cùng với ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nguồn tài liệu này đang đứng trước nguy cơ bị hư hại, nhiều tư liệu hư hại nặng khó phục chế để tái khai thác và lưu trữ. Nhằm bảo tồn, tư liệu Hán Nôm, kinh sách chữ Hán – Nôm bị hư hại, Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam tiến hành hoạt động tu bổ tài liệu. Việc tu bổ tài liệu không những giữ gìn được tài liệu gốc mà còn kéo dài tuổi thọ cho tài liệu. Bên cạnh đó là cần phải số hóa phục vụ rộng rãi độc giả truy cập nghiên cứu phát huy giá trị của tư liệu. Dưới đây là một số hình ảnh và video hoạt động tu bổ và phục chế của cán bộ Trung tâm:

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

CHÙA LINH ỨNG (CHÙA HÓI)

CHÙA LINH ỨNG (CHÙA HÓI) THÔN CAO DƯƠNG, HUYỆN GIA LỘC, TỈNH...

CHỈNH LÝ TƯ LIỆU KINH SÁCH TẠI CHÙA HÒE NHAI – ( HỒNG PHÚC TỰ )

CHỈNH LÝ TƯ LIỆU KINH SÁCH TẠI CHÙA HÒE NHAI – (...

Tu bổ tài liệu Hán Nôm, kinh điển Phật giáo

Tu bổ tài liệu Hán Nôm, kinh điển Phật giáo và các...

Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam chỉnh lý tư liệu tại chùa Đồng Đắc ( Kim Liên Tự )

Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam chỉnh lý tư liệu...