Công bố tư liệuHiện vật khác

Tổng hợp hiện vật khác tại chùa Liên Phái

Chùa Liên Phái có hệ thống tượng Phật trang nghiêm, các đồ tự khí cũng rất đầy đủ như chuông đồng, mõ gỗ, đài hương, lục bình, biển gỗ,… Đặc biệt là hệ thống hoành phi câu đối hết sức đẹp đẽ, mang nội dung sâu sắc giáo lý nhà Phật, vừa là để giới thiệu tán dương công đức của nhà Phật, vừa là để ca ngợi cảnh chùa giáo dục chúng sinh. Trung tâm đã có những số liệu cụ thể dưới đây về các hiện vật trên của chùa Liên Phái:

• Xem thông tin và các hoạt động của trung tâm:
https://www.facebook.com/trungtamtulieuphatgiaovietnam
• Xem tư liệu gốc và thảo luận trong Group: 
https://www.facebook.com/groups/tulieuphatgiao
• Xem thêm các tư liệu khác tại: 
https://tulieuphatgiao.vn/category/cong-bo-tu-lieu

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

THẦN PHẢ LÀNG YÊN PHÚ

(Thần phả làng Yên Phú – bản lưu ở Yên Phú Tự)...

CÁC ĐẠO SẮC PHONG TẠI ĐÌNH YÊN PHÚ, THÔN YÊN PHÚ, XÃ LIÊN MINH, HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐẠO SẮC PHONG TẠI ĐÌNH YÊN PHÚ, THÔN YÊN PHÚ, XÃ LIÊN...

ĐẠI VIỆT SỬ KÍ BẢN KỶ TOÀN THƯ

ĐẠI VIỆT SỬ KÍ BẢN KỶ TOÀN THƯ Trong quá trình chỉnh...

Tu bổ tài liệu Hán Nôm, kinh điển Phật giáo

Tu bổ tài liệu Hán Nôm, kinh điển Phật giáo và các...