Công bố tư liệuHiện vật khác

Tổng hợp hiện vật khác tại chùa Liên Phái

Chùa Liên Phái có hệ thống tượng Phật trang nghiêm, các đồ tự khí cũng rất đầy đủ như chuông đồng, mõ gỗ, đài hương, lục bình, biển gỗ,… Đặc biệt là hệ thống hoành phi câu đối hết sức đẹp đẽ, mang nội dung sâu sắc giáo lý nhà Phật, vừa là để giới thiệu tán dương công đức của nhà Phật, vừa là để ca ngợi cảnh chùa giáo dục chúng sinh. Trung tâm đã có những số liệu cụ thể dưới đây về các hiện vật trên của chùa Liên Phái:

• Xem thông tin và các hoạt động của trung tâm:
https://www.facebook.com/trungtamtulieuphatgiaovietnam
• Xem tư liệu gốc và thảo luận trong Group: 
https://www.facebook.com/groups/tulieuphatgiao
• Xem thêm các tư liệu khác tại: 
https://tulieuphatgiao.vn/category/cong-bo-tu-lieu

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Protected: Công cụ OCR và phiên dịch

There is no excerpt because this is a protected post.

Bộ tạp chí Đuốc Tuệ

Bộ tạp chí Đuốc Tuệ (Thiếu một vài số, nguồn : http://thuvienphatgiao.com)...

Sách Ebook Phật giáo Nguyên Thủy

Tìm theo tên sách:   Achaan Naeb – Giáo Trình Thiền Minh...

Sách EBOOK Phật giáo

Tìm theo tên sách: Phần chung Bạch Tuyết – Lá Thư Bạn...