Công bố tư liệuVăn bia

Chùa Liên Phái – Lập Bi Ký Kỵ

Chùa Liên Phái - Lập Bi Ký Kỵ
Lập Bi Ký Kỵ

Thác bản Lập Bi Ký Kỵ

Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái

KÍCH THƯỚC
(HxW lòng bia & HxWxT cả bia)
VỊ TRÍ SỐ MẶT NIÊN HIỆU NGÔN NGỮ NGƯỜI SOẠN TÓM TẮT NỘI DUNG
50×36 , 68×47 Tường bên trái đại điện Duy Tân Cửu niên Chữ Hán Phạm Văn Giảng gửi

 

Chùa Liên Phái - Lập Bi Ký Kỵ
Lập Bi Ký Kỵ

 

Chùa Liên Phái - Lập Bi Ký Kỵ
Lập Bi Ký Kỵ

 

Chùa Liên Phái - Lập Bi Ký Kỵ
Lập Bi Ký Kỵ

• Xem thêm văn bia khác tại chùa Liên Phái:
https://tulieuphatgiao.vn/tong-hop-van-bia-tai-chua-lien-phai
• Xem thông tin và các hoạt động của trung tâm: 
https://www.facebook.com/trungtamtulieuphatgiaovietnam
• Xem tư liệu gốc và thảo luận trong Group: 
https://www.facebook.com/groups/tulieuphatgiao
• Xem thêm các tư liệu khác tại: 
https://tulieuphatgiao.vn/category/cong-bo-tu-lieu

 

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

THẦN PHẢ LÀNG YÊN PHÚ

(Thần phả làng Yên Phú – bản lưu ở Yên Phú Tự)...

CÁC ĐẠO SẮC PHONG TẠI ĐÌNH YÊN PHÚ, THÔN YÊN PHÚ, XÃ LIÊN MINH, HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐẠO SẮC PHONG TẠI ĐÌNH YÊN PHÚ, THÔN YÊN PHÚ, XÃ LIÊN...

ĐẠI VIỆT SỬ KÍ BẢN KỶ TOÀN THƯ

ĐẠI VIỆT SỬ KÍ BẢN KỶ TOÀN THƯ Trong quá trình chỉnh...

Tu bổ tài liệu Hán Nôm, kinh điển Phật giáo

Tu bổ tài liệu Hán Nôm, kinh điển Phật giáo và các...