Bia đá

DẤU VẾT THÁP CỬU PHẨM LIÊN HOA TẠI CHÙA BÓNG (QUANG MINH TỰ)

Nguyễn Văn Thinh Chùa Quang Minh, thôn Hậu Bổng, huyện Gia Lộc, Hải Dương Tóm tắt: Trong lịch sử của chùa Quang Minh,...

Chùa Liên Phái - Hậu Phật Bi Ký

Chùa Liên Phái – Hậu Phật Bi Ký

Thác bản Hậu Phật Bi Ký Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái KÍCH THƯỚC (HxW lòng bia & HxWxT cả bia) VỊ TRÍ SỐ...

Chùa Liên Phái - Lập Bi Hậu Ký

Chùa Liên Phái – Hệ thống bia

Nhóm Bia Hậu Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái   KÍCH THƯỚC (HxW lòng bia & HxWxT cả bia) VỊ TRÍ Link xem Ảnh...

Chùa Liên Phái - Hậu Phật Bi Ký

Chùa Liên Phái – Hậu Phật Bi Ký (75x40cm)

Thác bản Hậu Phật Bi Ký Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái KÍCH THƯỚC (HxW lòng bia & HxWxT cả bia) VỊ TRÍ SỐ...

Chùa Liên Phái - Liên Phái Hậu Kỵ Bi

Chùa Liên Phái – Liên Phái Hậu Kỵ Bi

Thác bản Liên Phái Hậu Kỵ Bi Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái KÍCH THƯỚC (HxW lòng bia & HxWxT cả bia) VỊ TRÍ...

Chùa Liên Phải - Liên Hậu Kỵ Bi

Chùa Liên Phái – Liên Hậu Kỵ Bi

Thác bản Liên Hậu Kỵ Bi Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái KÍCH THƯỚC (HxW lòng bia & HxWxT cả bia) VỊ TRÍ...

Chùa Liên Phái - Lập Bi Ký Kỵ

Chùa Liên Phái – Lập Bi Ký Kỵ

Thác bản Lập Bi Ký Kỵ Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái KÍCH THƯỚC (HxW lòng bia & HxWxT cả bia) VỊ TRÍ...

Chùa Liên Phái - Lập Bi Hậu Tự

Chùa Liên Phái – Lập Bi Hậu Tự

Thác bản Lập Bi Hậu Tự Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái KÍCH THƯỚC (HxW lòng bia & HxWxT cả bia) VỊ TRÍ...

Chùa Liên Phái - Ký Kỵ Liên Phái Bi

Chùa Liên Phái – Ký Kỵ Liên Phái Bi

Thác bản Ký Kỵ Liên Phái Bi Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái KÍCH THƯỚC (HxW lòng bia & HxWxT cả bia) VỊ...

Chùa Liên Phái - Ký Kỵ Bi

Chùa Liên Phái – Ký Kỵ Bi

Thác bản Ký Kỵ Bi Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái KÍCH THƯỚC (HxW lòng bia & HxWxT cả bia) VỊ TRÍ SỐ...