Công bố tư liệuVăn bia

Chùa Liên Phái – Hậu Phật Bi Ký (75x40cm)

Chùa Liên Phái - Hậu Phật Bi Ký
Hậu Phật Bi Ký

Thác bản Hậu Phật Bi Ký

Nơi lưu trữ: chùa Liên Phái

KÍCH THƯỚC
(HxW lòng bia & HxWxT cả bia)
VỊ TRÍ SỐ MẶT NIÊN HIỆU NGÔN NGỮ NGƯỜI SOẠN TÓM TẮT NỘI DUNG
75×40, 92x58x30
chóp cao 52cmx69x39
Khu bia Sau Đại điện 4 mặt Cảnh Hưng tam niên Viên ngoại lang Bùi Chuyết soạn Vợ Nam Quận Công là bà Trần Thị Khuê hưng công

 

Chùa Liên Phái - Hậu Phật Bi Ký
Hậu Phật Bi Ký

 

Chùa Liên Phái - Hậu Phật Bi Ký
Hậu Phật Bi Ký

 

Chùa Liên Phái - Hậu Phật Bi Ký
Hậu Phật Bi Ký

• Xem thêm văn bia khác tại chùa Liên Phái:
https://tulieuphatgiao.vn/tong-hop-van-bia-tai-chua-lien-phai
• Xem thông tin và các hoạt động của trung tâm: 
https://www.facebook.com/trungtamtulieuphatgiaovietnam
• Xem tư liệu gốc và thảo luận trong Group: 
https://www.facebook.com/groups/tulieuphatgiao
• Xem thêm các tư liệu khác tại: 
https://tulieuphatgiao.vn/category/cong-bo-tu-lieu

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Protected: Công cụ OCR và phiên dịch

There is no excerpt because this is a protected post.

Bộ tạp chí Đuốc Tuệ

Bộ tạp chí Đuốc Tuệ (Thiếu một vài số, nguồn : http://thuvienphatgiao.com)...

Sách Ebook Phật giáo Nguyên Thủy

Tìm theo tên sách:   Achaan Naeb – Giáo Trình Thiền Minh...

Sách EBOOK Phật giáo

Tìm theo tên sách: Phần chung Bạch Tuyết – Lá Thư Bạn...