Công bố tư liệuKinh sách Hán Nôm

Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Kinh

 • Nơi in: Pháp tử chùa Pháp Quang thôn Thị xã Phù Lưu, tổng Phù Lưu, huyện Đông Ngạn, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 • Nơi tàng bản: chùa Hoa Cựu xã Văn Lãng tổng Văn Lãng huyện Trực Ninh, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Bản kinh này do Pháp tử chùa Pháp Quang thôn Thị xã Phù Lưu, tổng Phù Lưu, huyện Đông Ngạn, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh là Đàm Phúc Trang in. Kính dâng lên Tăng già thập phương để truy tiến bậc Tôn sư Nam mô Ma ha Tỳ khưu giới hiệu là Đàm Chân nhục thân Bồ Tát thiền tọa hạ. Với mong muốn cầu cho trong nhà nội ngoại gia tiên tất cả hương hồn và lục đạo pháp giới cùng nhờ nhân duyên tốt đều được siêu độ nơi tịnh cảnh.

Bộ kinh được tàng bản tại chùa Hoa Cựu xã Văn Lãng tổng Văn Lãng huyện Trực Ninh, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Viết lời dẫn vào tiết Trung thu năm thứ 2 niên hiệu Duy Tân ở gác Bảo Phong Nam Xương.

Bộ kinh có bài tự dẫn về việc viết theo lối bạch văn:

Pháp bảo lưu thông quý ở chỗ thuận tiện để dùng mà niệm tụng, lại cho rằng đó là việc thỏa đáng và phù hợp. Chi bằng sách viết theo lối bạch thoại lần này là các bộ kinh đã san sách Phật mà tạm thời mà khai triển tụng niệm. Người đọc cần rất lưu ý phần chú thích sách Phật để làm rộng kiến văn, mà lối bạch văn lưu thông ít được coi trọng. Nay Tỳ Khưu Dương Lai chỉnh lý san định được một phần, có Tỳ Khưu Ni ở Hoa Cựu xã Văn Lãng là Tâm Nhuận phát tâm san khắc.

Nguyện chúc cho Cơ đồ nhà vua được vững chắc, đạo Phật thêm phát triển, quý trọng pháp lưu thộng rộng rãi, bảy trục linh văn cùng sánh với núi sông còn mãi, lại có thể tiếp nối được 9 phẩm sánh cùng nhật nguyệt thêm rạng rỡ….

Đây là bộ kinh thuộc hệ Phật Giáo Bắc Truyền với điểm đặc trưng là lý tưởng Bồ tát: Độ cho hết chúng sanh, Bồ tát mới hoàn thành sứ mệnh. Còn một chúng sanh bị đọa vào địa ngục, Bồ tát thề quyết không thành Phật. Toàn bộ kinh gồm 7 quyển chia thành 9 phẩm.

Quyển Thứ Nhất

 1. Phẩm Tự Thứ Nhất 序品第一
 2. Phẩm Hiếu Dưỡng Thứ Hai 孝養品第二

Quyển Thứ Hai

 1. Phẩm Đối Trị Thứ Ba 對治品第三
 2. Phẩm Phát Tâm Bồ Đề Thứ Tư 發菩提心品第四

Quyển Thứ Ba

 1. Phẩm Luận Nghĩa Thứ Năm 論義品第五

Quyển Thứ Tư

 1. Phẩm Ác Hữu Thứ Sáu 惡友品第六

Quyển Thứ Năm

 1. Phẩm Từ Bi Thứ Bảy 慈品第七

Quyển Thứ Sáu

 1. Phẩm Ưu Ba Ly Thứ Tám 優波離品第八

Quyển Thứ Bảy

 1. Phẩm Thân Cận Thứ Chín 親近品第九

Lần này, nhân duyên hạnh ngộ mà Trung tâm tìm được bản kinh in tại chùa Linh Ứng do Đại đức Thích Giác Thành bảo quản. Được sự hoan hỷ của Đại đức, chúng tôi đã in lại bản kinh này trên giấy Xuyến chỉ và giấy dó để phục vụ việc tụng niệm của các bậc Đại đức, Chư Tôn cùng thập phương chúng giới. Ngoài bộ in nguyên bản bằng chữ Hán, chúng tôi còn có bản song ngữ Hán – Việt để thuận tiện cho việc tụng niệm của đại chúng thập phương.

Kính mong được sự hoan hỷ góp ý của các bậc Đại đức, Chư Tôn cùng thập phương chúng giới để bộ kinh này được lưu thông hoằng phát.• Xem thêm các tư liệu khác tại:
https://tulieuphatgiao.vn/category/cong-bo-tu-lieu

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Protected: Công cụ OCR và phiên dịch

There is no excerpt because this is a protected post.

Bộ tạp chí Đuốc Tuệ

Bộ tạp chí Đuốc Tuệ (Thiếu một vài số, nguồn : http://thuvienphatgiao.com)...

Sách Ebook Phật giáo Nguyên Thủy

Tìm theo tên sách:   Achaan Naeb – Giáo Trình Thiền Minh...

Sách EBOOK Phật giáo

Tìm theo tên sách: Phần chung Bạch Tuyết – Lá Thư Bạn...