Danh Mục Các Chùa Huyện Đan PhượngPhật Giáo Huyện Đan Phượng

DANH SÁCH CÁC CHÙA HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

DANH SÁCH CÁC CHÙA HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Dưới đây là thông tin các Chùa trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Huyện Đan Phượng sẽ được Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam số hóa và bảo tồn thông tin tư liệu về Chùa. Nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị Phật Giáo lâu đời và hiếm có tới mọi người.

STT Tên chùa STT Tên chùa
Xã Đan Phượng Xã Liên Hồng
        1. Chùa Sùng Nghiêm      28. Chùa Khánh Hựu
        2. Chùa Bảo Phúc      29. Chùa Thiên Phúc
        3. Chùa Tam Giáo      30. Chùa Già Lễ
Thị Trấn Phùng Xã Liên Trung
        4. Chùa Tiến Quán      31. Chùa Hưng Long
        5. Chùa Sùng Phúc      32. Chùa Vĩnh Hưng
        6. Chùa Đại Từ Ân Xã Liên Hà
Xã Song Phượng      33. Chùa Linh Sơn
        7. Chùa Đôi Hồi      34. Chùa Đại Bi
        8. Chùa Động Linh      35. Chùa Hưng Tích
        9. Chùa Nhạn Pháp Xã Hồng Hà
Xã Đồng Tháp      36. Chùa Già Lê
     10. Chùa Sùng Phúc      37. Chùa Khánh Hưng
     11. Chùa Phượng Tháp      38. Chùa Nguyệt Lão
     12. Chùa Sùng Phúc      39. Chùa Tiên Tân
     13. Chùa Thiên Phúc Xã Phương Đình
Xã Tân Hội      40. Chùa Sùng Hưng
     14. Chùa Thiện Linh      41. Chùa Sùng Nghiêm
     15. Chùa Thuý Hội      42. Chùa Phúc Khánh
     16. Chùa Bạch Vân      43. Chùa Phổ Quang
     17. Chùa Sùng Phúc      44. Chùa Sùng Quang
Xã Tân Lập      45. Chùa Cổ Ngoã hạ
     18. Chùa Bảo Tán Xã Thọ Xuân
     19. Chùa Bát Phúc      46. Chùa Bảo Lâm
     20. Chùa Kim Cốc Xã Thọ An
     21. Chùa Hương Lâm      47. Chùa Phúc Lâm
     22. Chùa Kim Âu Xã Trung Châu
Xã Thượng Mỗ      48. Chùa Khánh Hưng
     23. Chùa An Bài      49. Chùa Phúc Linh
     24. Chùa Phúc Long      50. Chùa Tân Hải
     25. Chùa Tiên Phúc      51. Chùa Tân Quang
Xã Hạ Mỗ      52. Chùa Vĩnh Thọ
     26. Chùa Hải Giác      53. Chùa Quang Vân
     27. Chùa Báo Ân      54. Chùa Bảo Quang
     55. Chùa Chu Sa

 

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Hoạt động Phật giáo Đan Phượng năm 2023

ĐẶC ĐIỂM TINH HÌNH CHUNG Đan Phượng là một huyện nằm ở...

Chùa Già Lê – Xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội

Chùa Già Lê – Xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội Chùa...

Chùa Sùng Phúc – Xã Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội

Chùa Sùng Phúc – Xã Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội Chùa...

Chùa Động Linh – Xã Song Phượng, Đan Phượng, Hà Nội

Chùa Động Linh – Xã Song Phượng, Đan Phượng, Hà Nội Chùa...