chùa đại từ ân

DANH SÁCH CÁC CHÙA HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

DANH SÁCH CÁC CHÙA HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dưới đây là thông tin các Chùa trực thuộc Giáo Hội Phật...

Đưa Di Sản Kinh Sách Của Chư Tổ Vào Bài Giảng Cho Tăng, Ni sinh Học Tập Trải Nghiệm

Đưa Di Sản Kinh Sách Của Chư Tổ Vào Bài Giảng Cho Tăng, Ni sinh Học Tập Trải Nghiệm Được sự hoan hỷ...

Sự Kiện Đạo Trà Với Chủ Đề Nét Đẹp Trà Việt Trong Phật Giáo

Ngày 3/5/2023, Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam – chùa Đại Từ Ân đã tổ chức tiệc trà với chủ đề...

Kho ký gửi tư liệu Phật giáo

1.1. Công tác sưu tầm, lưu trữ và tổng hợp nguồn tư liệu về Phật giáo Việt Nam hiện nay 1.1. Thực trạng...